Difference between revisions of "Software Defined Storage"

From ICO wiki
m
 
Line 46: Line 46:
  
 
* '''Joonis 1''' - [http://www.snia.org/sites/default/files/SDSgraphic.png SDS diagram]
 
* '''Joonis 1''' - [http://www.snia.org/sites/default/files/SDSgraphic.png SDS diagram]
 +
 +
[[Category:Andmesalvestustehnoloogiad]]

Latest revision as of 03:08, 27 October 2016

Autor

Tarmo Laiksoo

AK41

2015

Sissejuhatus

Joonis 1 - Diagramm, selgitamaks tarkvaralise salvestamise põhimõtet

Tarkvaraline salvestamine(Software Defined Storage (SDS) [1]) on virtualiseeritud salvestustehnoloogia, koos teenuse manageerimise liidesega. SDS hõivab endas andmekogumike salvestamist koos andmeteenuse omadustega, rakendades neid vastavalt vajadusele, läbi manageeritava liidese.


Mis on SDS?

SDS on arenemisjärgus olev tehnoloogia, mis erineb tüüpilisest salvestustehnoloogiast seetõttu, et riistvara on eraldatud tarkvarast, mis haldab süsteemi. SDS rõhub pigem salvestusteenustele kui riistvarale. See on osa viimaseaja andmesalvestus trendist, mis hõlmab endast ka tarkvaralist võrgundust (Software Defined Networking [2]). Sarnaselt SND'le, on ka SDSi peamine eesmärk muuta süsteemi administraatorite jaoks oma teenuste haldus võimalikult mitmekülgseks. Ilma süsteemi füüsiliste piiranguteta, on andmete resurssi võimalik kasutada palju efektiivsemalt ning nende haldamine on lihtsustatud läbi automatiseeritud päringute.


Omadused

Virtualiseeritud salvestamine tagab mahutavuse, mida on võimalik paigutada ridamisi ning edastada üle kindlate protokollide.

  • Automatiseerimine - lihtsustatud haldus, mis aitab vähendada salvestustehnika kulusid.
  • Standartsed kasutajaliidesed - nii halduse kui ka teenuste ning seadmete hoolduseks kasutatakse API't [3]
  • Virtualiseeritud andmetee - bloki, faili või volüümi liides, mis toetab teiste aplikatsioonide kirjutamist neile.
  • Skaleeruvus - võimekus mõõta töötavate salvestustehnika seadmete tööd, ilma neid häirimata.
  • Lihtsus - võimekus klientidel monitoorida ning hallata nende endi andmete mahtu.


Kokkuvõte

Virtuliseerimine on muutnud kogu arvutitega seotud maailma ning seetõttu suur ettevõtete põhi aplikatsioonid peaksid kolima ka virtuaalmaailma. Äriettevõtted ning pilve teenuse osutajad on endiselt kinni tehnoloogias, mis sõltub suurelt füüsilisest riistvarast ehk riistvaralisest andmesalvestusest. On aeg hakata mõtlema tarkvaralise andmesalvestuse poole ehk virtualiseeritud andmesalvestustehnoloogia poole. SDS ehk tarkvaraline salvestamine on kuluefektiivsem, lihtsam manageerida ning kiirendab nende administraatorite tööd, kes kogu andmesalvestusega tegelevad.

Kasutatud kirjandus / viited