Difference between revisions of "Talk:BurgerAce"

From ICO wiki
(SHOPi retsensioon meeskonnale BurgerAce)
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
==SHOPi retsensioon meeskonnale BurgerAce==
 
==SHOPi retsensioon meeskonnale BurgerAce==
  
XML fail on hästi tehtud, kõik on arusaadav. Ilusti on lisatud ka veidi kommentaare, mis tegid pildi selgemaks ja koodi lihtsamini loetavaks. Loogilisi dimensioone oli nõuete kohaselt piisavalt ja isegi rohkem, piisavalt oli kasutatud ka atribuute, mis ei olnud lihtsalt ID-d. XML faili süntaks on korrektne.
+
'''XML''' fail on hästi tehtud, kõik on arusaadav. Ilusti on lisatud ka veidi kommentaare, mis tegid pildi selgemaks ja koodi lihtsamini loetavaks. Loogilisi dimensioone oli nõuete kohaselt piisavalt ja isegi rohkem, piisavalt oli kasutatud ka atribuute, mis ei olnud lihtsalt ID-d. XML faili süntaks on korrektne.
  
XSD on sobivalt ette võetud ülesandele päris pikk ja põhjalik. Süntaks on korrektne ning ka muu tundub korras olevat.
+
'''XSD''' on sobivalt ette võetud ülesandele päris pikk ja põhjalik. Süntaks on korrektne ning ka muu tundub korras olevat.
  
XSLT on tehtud samuti hästi. Ilusti on ära kasutatud malle ja atribuute ning ka erinevaid tingimuste kontrolle. Kahjuks on aga ainult üks XSLT fail, kuigi nõuete kohaselt pidi neid olema tegelikult kaks tükki. XSLT süntaks on korrektne.
+
'''XSLT''' on tehtud samuti hästi. Ilusti on ära kasutatud malle ja atribuute ning ka erinevaid tingimuste kontrolle. Kahjuks on aga ainult üks XSLT fail, kuigi nõuete kohaselt pidi neid olema tegelikult kaks tükki. XSLT süntaks on korrektne.
  
 
Kokkuvõttes korralik töö, teemale oli võrdlemisi üksikasjaliselt lähenetud ning korralikult asi ära tehtud. Tore oli näha, et oli sisse toodud ka pisidetaile, mis tegid koodi huvitavamaks ning sai ära kasutada teadmisi ja veidi huumorit.
 
Kokkuvõttes korralik töö, teemale oli võrdlemisi üksikasjaliselt lähenetud ning korralikult asi ära tehtud. Tore oli näha, et oli sisse toodud ka pisidetaile, mis tegid koodi huvitavamaks ning sai ära kasutada teadmisi ja veidi huumorit.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
==KTM Development retsensioon meeskonnale BurgerAce==
 +
 +
'''XML''' fail läbis ilusti W3C validaatori, mis näitab, et XML fail on korrektselt tehtud. Koodi on väga hea lugeda kuna see on väga hästi üles ehitatud ja on lisatud ka kommentaare, mis teevad koodi lugemise paremaks ja huvitavamaks. Mis puuudutab struktuuri, siis on ilusti olemas 4 dimensiooni(tegelt on rohkem), mis on ilusti määratletud erinevate atribuutidega.
 +
 +
'''XSD''' on loodud arusaadavalt ning on nõuetele vastav.
 +
 +
'''XSLT''' on ka järjekordselt väga hästi tehtud. Läbib ilusti validaatori W3C, mis näitab et süntaks peaks õige ja korrektne olema. Tiim on ka ilusti ära kasutanud atribuute, malle ning erinevaid tingimuste kontrolle. Miinuseks peab tooma ainult selle, et oli nõutud kahte XSLT faili, aga on ainult üks XSLT fail.
 +
 +
Kokkuvõtvalt on tegemist ühe väga hea tööga, mille eesmärk ei tohiks mitte kellelegi segaseks jääda. Plussiks saaks veel tuua näite, et tööle on lähenetud mitme erineva nurga alt, mis on selle töö peamine võlu.
 +
 +
 +
 +
==Meeskond Loading retsensioon meeskonnale BurgerAce==
 +
 +
 +
XML fail on tehtud korrektselt ja vigadeta. Väga kerge on koodi lugeda, kuna on kasutatud ühtlast kirjutamisviisi. Elemendi nimed on valitud ühtlaselt kõik inglis keeles kuigi on mainitud, et tegemist on Eesti teenusega.  Samuti on ka väärtused kõik ühtlaselt inglis keeles. XML fail läbis ka W3C validaatori vigadeta. Ülesande nõutele vastavalt on tehtud ka rohkem kui 4 loogilist dimensiooni ja kasutatud erinevaid attribuute. Attribuudid on valitud korrektsed ja vastavad ülesande eesmärgile.
 +
 +
XML faili skeemifail on samuti tehtud piisavalt pikk ja korrektne.
 +
 +
Meeskond on teinud ka ühe korrektse XSLT transformatsiooni faili. XSLT failis on kasutatud nii erinevaid for-each klauslit kui ka if tingimus kontrolle. Samuti läbis XSLT fail ka validaatori vigadeta.
 +
 +
Kokkuvõtteks võib öelda, et ülesandega oli hästi hakkama saadud. Kõik tehtud failid olid korrektselt töötavad ja oli täidetud ka vastavad ülesande nõuded. Ainuke miinuseks oli see, et tehtud oli ainult üks XSLT fail.

Latest revision as of 02:49, 25 May 2016

SHOPi retsensioon meeskonnale BurgerAce

XML fail on hästi tehtud, kõik on arusaadav. Ilusti on lisatud ka veidi kommentaare, mis tegid pildi selgemaks ja koodi lihtsamini loetavaks. Loogilisi dimensioone oli nõuete kohaselt piisavalt ja isegi rohkem, piisavalt oli kasutatud ka atribuute, mis ei olnud lihtsalt ID-d. XML faili süntaks on korrektne.

XSD on sobivalt ette võetud ülesandele päris pikk ja põhjalik. Süntaks on korrektne ning ka muu tundub korras olevat.

XSLT on tehtud samuti hästi. Ilusti on ära kasutatud malle ja atribuute ning ka erinevaid tingimuste kontrolle. Kahjuks on aga ainult üks XSLT fail, kuigi nõuete kohaselt pidi neid olema tegelikult kaks tükki. XSLT süntaks on korrektne.

Kokkuvõttes korralik töö, teemale oli võrdlemisi üksikasjaliselt lähenetud ning korralikult asi ära tehtud. Tore oli näha, et oli sisse toodud ka pisidetaile, mis tegid koodi huvitavamaks ning sai ära kasutada teadmisi ja veidi huumorit.KTM Development retsensioon meeskonnale BurgerAce

XML fail läbis ilusti W3C validaatori, mis näitab, et XML fail on korrektselt tehtud. Koodi on väga hea lugeda kuna see on väga hästi üles ehitatud ja on lisatud ka kommentaare, mis teevad koodi lugemise paremaks ja huvitavamaks. Mis puuudutab struktuuri, siis on ilusti olemas 4 dimensiooni(tegelt on rohkem), mis on ilusti määratletud erinevate atribuutidega.

XSD on loodud arusaadavalt ning on nõuetele vastav.

XSLT on ka järjekordselt väga hästi tehtud. Läbib ilusti validaatori W3C, mis näitab et süntaks peaks õige ja korrektne olema. Tiim on ka ilusti ära kasutanud atribuute, malle ning erinevaid tingimuste kontrolle. Miinuseks peab tooma ainult selle, et oli nõutud kahte XSLT faili, aga on ainult üks XSLT fail.

Kokkuvõtvalt on tegemist ühe väga hea tööga, mille eesmärk ei tohiks mitte kellelegi segaseks jääda. Plussiks saaks veel tuua näite, et tööle on lähenetud mitme erineva nurga alt, mis on selle töö peamine võlu.


Meeskond Loading retsensioon meeskonnale BurgerAce

XML fail on tehtud korrektselt ja vigadeta. Väga kerge on koodi lugeda, kuna on kasutatud ühtlast kirjutamisviisi. Elemendi nimed on valitud ühtlaselt kõik inglis keeles kuigi on mainitud, et tegemist on Eesti teenusega. Samuti on ka väärtused kõik ühtlaselt inglis keeles. XML fail läbis ka W3C validaatori vigadeta. Ülesande nõutele vastavalt on tehtud ka rohkem kui 4 loogilist dimensiooni ja kasutatud erinevaid attribuute. Attribuudid on valitud korrektsed ja vastavad ülesande eesmärgile.

XML faili skeemifail on samuti tehtud piisavalt pikk ja korrektne.

Meeskond on teinud ka ühe korrektse XSLT transformatsiooni faili. XSLT failis on kasutatud nii erinevaid for-each klauslit kui ka if tingimus kontrolle. Samuti läbis XSLT fail ka validaatori vigadeta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ülesandega oli hästi hakkama saadud. Kõik tehtud failid olid korrektselt töötavad ja oli täidetud ka vastavad ülesande nõuded. Ainuke miinuseks oli see, et tehtud oli ainult üks XSLT fail.