Tarkvara haldus apt-get baasil

From ICO wiki
Revision as of 22:04, 7 May 2010 by Smaeks (talk | contribs) (→‎Sissejuhatus)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Siim Pedras

Sissejuhatus

Hea tarkvara paigaldusmehhanism peab suutma lahendada sõltuvused, võimaldada otsida uut tarkvara, andma infot paigaldavate pakkide kohta ning tarkvara haldur peab suutma kuvada installeeritud tarkvara nimekirja, et vajadusel saaks masinat kloonida. Ubuntus on selliseks halduriks Advanced Packaging Tool (APT) , mis täidab kõik ülal nimetatud tingimused.

Tarkvara haldamine

Varamud

APT kasutab tarkvara paigaldamise lihtsutamiseks teeke, kus on kirjas tarkvara varamute asukohad. Need asuvad failis:

/etc/apt/sources.list

PS: peale tarkvara teekide uuendamist tuleb uuendada tarkvara nimekirju käsuga:

sudo apt-get update 

Tarkvara installeerimine

Tarkvara installeerimiseks kasutatakse käsku:

sudo apt-get install tarkvarapakk 

Tarkvara eemaldamine

Tarkvara eemaldamiseks on kasutusel käsk:

sudo apt-get remove tarkvarapakk 

Kusjuures tasub meeles pidada, et tarkvara eemaldamisel eemaldatakse ka need pakid, mis sõltuvad eemaldatavast pakist. Seega on mõnikord mõtekas enne tarkvara eemaldamist seda tegevust simuleerida võtmega -s.

Tarkvara eemaldamisel jääb konfigureerimisfail alles. Et eemaldada tarkvara koos konfiguratsiooni failiga tuleb kasutada käsku:

apt-get --purge remove mozilla-firefox

Simuleerimine

Kuna tarkvara lisamisel või eemaldamisel ei ole alati kindel, millised pakid teineteisest sõltuvad, siis on mõtekas enne lõplike tegevuste toimepanemist neid simuleerida.

sudo apt-get remove tarkvarapakk -s

Nimekirja uuendamine

Tarkvara nimekirju on kasulik aegajalt uuendada, et kirjeldatud varamutest leitaks kõige uuem tarkvara. Nimekirja tuleks uuendada ka peale seda, kui olete muutnud varamute kogumite nimekirja.

sudo apt-get update 

Tarkvara uuendamine

Süsteemi installeeritud tarkvara uuendamiseks on kasutusel käsk:

sudo apt-get upgrade

Enne tarkvara uuendamist tuleks uuendada tarkvara nimekirjad.

Tarkvara otsimine

Tarkvara otsimiseks on kasutusel käsk apt-cache search. See võimaldab otsida tarkvara kirjeldatud teekidest, kui ei tea tarkvarapaki täpset nime.

sudo apt-cache search flash

Paki info vaatamine

Paki kohta saab infot pärida mitmete käsudega:

apt-cache policy firefox
apt-cache show firefox

Sõltuvusi teiste pakkidega näitavad käsud:

apt-cache depends penguin
apt-cache showpkg firefox

Teiste pakkide sõltuvust antud pakiga näitab käsk:

apt-cache rdepends firefox

Installatsiooni pakkide kustutamine

Peale tarkvara installeerimist jäävad paigaltamiseks vajalikud pakid arvutisse alles. Need saab kustutada käsuga:

sudo apt-get clean

Installatsiooni kloonimine

Installatsiooni kloonimseks tuleb esmalt salvestada paigaldatud pakkide nimekiri:

sudo dpkg --get-selections > nimekiri.txt 

Seejärel installeerida eelnevalt salvestatud pakid nimekirjast:

sudo dpkg --set-selections < nimekiri.txt 

Ubuntu serveri versiooni uuendamine

Installi update-manager-core

sudo apt-get install update-manager-core

Uue serveri versiooni installeerimiseks:

sudo do-release-upgrade

Kasutatud kirjandus