Windows 8 võrguühenduste seadistamise praktikum

From EIK wiki

Teooria

Neljapäevane praktikum

Selle jaoks on vaja teine W8 VM ette valmistada. VM kriteeriumid:

Nimi: Windows 8 v2
VM asukoht: c:\Virtual Machines
Operatiivmälu: 2048 MB
Kõvaketta maht: 20GB
Arvuti nimi: <klassi arvutinimi>-W8VM2 (näiteks KLASS2-OJ-W8VM2)
Kasutajanimi: Kasutaja
Parool: P@ssw0rd

Ülesanne jaoks on vaja mõlemad VM’d panna private Networki külge. VM Settings -> Network Adapter -> valida privaatvõrk (või Private Network) -> OK

Private Network adapter on ilmselt puudu. Selle saab teha Hyper-V manageris umbes nii: Virtual Network Manager -> Add -> panna adapteri nimeks: privaatvõrk (või Private Network) -> valida Private -> OK.


Praktika

Ülesanne 1

Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress oleks võrgus 192.168.223.0/25 Kontrolli, et need suudavad suhelda üle IPv4 aadresside

Ülesanne 2

Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress oleks võrgus 172.16.0.0/20. TEE SEDA NETSH tööriista abil. KOOSTA .bat fail, mis selle tegevuse ära teeks.

Kontrolli, et need arvutid suudavad suhelda üle IPv4 aadresside

Ülesanne 3

Seadista mõlema Windows 8 IPv4 selliselt, et nende IP aadress oleks võrgus 192.168.225.0/24 TEE SEDA powershelli abil. KOOSTA .ps1 skript, mis selle tegevuse ära teeks Kontrolli, et need suudavad suhelda üle IPv4 aadresside

Ülesanne 4

Lülita mõlemal Windows 8 virtuaalarvutil IPv4 protokoll välja ja kontrolli, et nende vahel on olemas ühendus IPv6 vahendusel.

Ülesanne 5

Impordi Labor2 kaustast Windows Server 2012. Seadista mõlemad Windows 8 virtuaalmasinad kasutama IPv4 DHCP-d. Veendu, et need masinad saavad IP aadressi serverilt. Veendu, et töötab masinatevaheline ühendus nii IPv4 kui ka IPv6 abil.