Category:Veebirakenduste loomine ASP.NET abil(kaugõpe)

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Õppeaine: Veebirakenduste loomine ASP.NET abil

Veebirakenduste loomine ASP.NET abile

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale ASP.Net teholoogia abil veebirakenduste koostamist, arendada .Net raamistiku tehnoloogiate ning töövahendite abil programmeerimisoskuseid ning toetada õppija valmisolekut meeskonnatööks

Lühitutvustus

Õppeaines tegeletakse ASP.Net tehnoloogia tutvustamise ning andmebaasipõhiste veebirakenduste loomisega. Õppijale antakse ülevaade ASP.Net teholoogia kasutamisvõimalustest ning reaalsetest kasutusvaldukondadest. Õppeaine läbimise tulemusena on õppija võimeline iseseisvalt või väiksemas meeskonnas valmistama ASP.Net tehnoloogial baseeruvaid veebirakendus.

Õpiväljundid

 • Õppija oskab kasutada Visual Studio tarkvara lihtsamate ASP.Net veebirakenduste loomiseks.
 • Õppija oskab valmistada andmebaasil baseeruvaid veebirakendusi.
 • Õppija oskab lihtsamatel juhtudel turvata loodud veebirakendusi.
 • Õppija teab ning oskab selgitada veebirakenduste peamisi erinevusi töölaua- ja veebirakendustel.
 • Õppija oskab töötada 3-5 liikmelises meeskonnas.
 • Õppija mõistab dokumenteerimise vajadust tarkvara arendamisel ning oskab koostada lihtsamat dokumentatsiooni.

Hinde kujunemise selgitus

Arvestushinde kujunemisel arvestatakse kolme tööd:

  • Maksimaalse tulemuse saamiseks peab lahendus olema teostatud optimaalselt ning tehniliselt veatult, seejuures peab olema kogu lahendus ning selle valmimise protsess dokumenteeritud.
 • Arvestustöö: arvestustöö koosneb praktilisest tööst (lihtsa veebirakenduse valmistamine) ja valikvastustega testist.

Kummagi töö tulemus moodustab poole lõpphindest ning nõutav on, et iga töö puhul saab õppija vähemalt 51% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.

Loengusalvestused

Praktikumide lahendused


Reede - Teeme tublilt tööd

Kõikidel tublidel tööinimestele on vaja tegeleda oma kontaktide haldusega. Paratamatult tekib neid palju ning kõigi elu lihtsustamiseks on Teil võimalik välja töötada see kõige õigem lahendus. Et asi aga Teie jaoks huvitavam oleks, siis prooviks võiks ASP.NET MVC asemel mõelda ka natukene praktikumis tehtud asjadele ning kasutada ASP.NET vormipõhist veebirakendust. Esimene suurem katsetamine oleks purustada müüt, et ASP.NET vormipõhise veebirakenduse aadrssid on koledad ja saab kasutada ainult päringustring. Selle jaoks peate esmalt aga tutvuma materjaliga route'ingu kohta, mis asub http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc668201.aspx#adding_routes_to_a_web_forms_application ning kasutamisest räägib: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd535620.aspx Proovige esialgu kas või lihtsa Response.Write kontrolliga tööle saada see, et kuvatakse Teie route välja.

See osa on tehtud ning tunnete on igav ja sooviks veel midagi teha? Alati leiame midagi. Realiseerida lihtne kontaktiraamat, kus on võimalik inimesi otsida. Ehk lehel kuvatakse inimeste nimekirja ning selle põhjal saab otsingut teha. Näiteks eesnime ja perenime järgi.(Eeldus on see, et on olemas kontaktide jaoks andmebaas ning kirjutatud on ka OOP koodi.

Valides konkreetse kontakti, peab olema võimalik vaadata selle kontakti andmeid. Eesnimi, perenimi ja kõiki kontakte(skype, telefon jms). Kindlasti ei ole varem eriti palju kasutan UserControl'i, kuid nüüd on õige aeg seda proovida. Tehke nii, et üks usercontrol hoiab endas Otsingu vaadet ja teine Kontakti vaadet. Vastavalt sellele, kas url'is on ID kohal midagi sees, kuvage ühte või teist. Ehk proovige hakkama saada ühe .aspx lehega.

Ning endiselt on igav. Tänapäeval on popp ja noortepärane, kui veebirakendus on mitmes erinevas keeles, selle jaoks leiab head materjali siit: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fw69ke6f . Mille pärast ressursi failid võiksid veel head olla?(Juhul kui me ei ehita mitmekeelset rakendust)

Proovige otsing teostada läbi jquery ja ajaxi. Selle tarbeks võite teha eraldi .aspx lehe, mille eesmärk on anda ainult vajalikku HTMLi kontaktide näol.

Eksam

Eksami ülesanded asuvad: ASP.NET kaugõppe eksam

Teemad

Sissejuhatus ASP .NET tehnoloogiasse

Veebirakendutes kasutatavad lihtsamad juhtelemendid ja nende kasutamine

Pealehed (Master Pages) kasutamine

Materjalid

Navigatsioonielementide kasutamine

Materjalid

Muutujate- ning olekuhaldus veebirakenduses

Materjal

Veebirakenduse seadistusfail ning selle kasutamine

Stiilifailid ning näod (themes) ja nende kasutamine

ASP.Net AJAX ning kliendipoolsed juhtelemendid, SilverLighti lühitutvustus

Töö andmeallikatega (XML, SQL, ADO.Net ja LINQ)

Andmeallikaid kasutavad juhtelemendid

Andmebaasipõhiste veebirakenduste loomine

Kohandatud juhtelemendid ning nende loomine

Veebirakenduse silumine, vigade haldamine ja veaotsing

Veebirakenduse turvamine

Veebirakenduse lokaliseerimine

Veebirakenduse paigaldus

Kirjandus

Raamatud

 • Snell, Mike, Tony Northrup, and Glenn Johnson. MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-562): Microsoft .Net Framework 3.5 ASP.Net Application Development. Microsoft Press. © 2009.
 • Kippar, J., Savisaar, E. Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio 2008 ja SQL Server 2008 baasil. Microsoft Eesti, 2008
 • Sharp, J. Microsoft Visual C# Step by Step, MS Press, 2008
 • Pialorsi, P., Russo, M. Introducing Microsoft LINQ, MS Press, 2007

Lingid

Õppematerjalid

???

Subcategories

This category has only the following subcategory.

Pages in category "Veebirakenduste loomine ASP.NET abil(kaugõpe)"

This category contains only the following page.