Traceroute

From ICO wikiSissejuhatus

Programm Traceroute on lihtne Linuxi/Unixi käsurea tööriist, mis võimaldab tutvuda paketi liikumise teega läbi võrgu. Traceroute utiliidi abil saab jälgida, millistest võrgusõlmedest käib kahe punkti vahel toimuv liiklus läbi. Windowsi keskkonnas on sama tööpõhimõttega programm Tracert. Sarnase funktsionaalsusega programm Linuxi keskkonnas on Tracepath.

Kasutusala

Kui võrguühenduses on ilmnenud probleem, kasutatakse programmi ühenduvuse testimiseks tihti esimesena Ping programmi. Kui Ping annab tulemuseks ühenduse puudumise, on mõistlik järgnevalt kasutada Traceroute'i. Võrreldes Pingiga, mis näitab ühenduse olemasolu ja selle kiirust, on Traceroute võrguühenduse vea otsimisel põhjalikum tööriist. Traceroute on võrguühenduse testimise programm, mis suudab ära tunda, millise võrgu segmendini on ühendus olemas (kuni punktini, kus tekib probleem). Lisaks näitab programm täpselt, millist teed pidi pakid on liikunud.[1] Tänu nendele omadustele on Traceroute väga kasulik tööriist, mis võimaldab leida täpse võrgusõlme, milles viga esineb.

Tööpõhimõte

Traceroute kasutab andmevahetuseks vaikimisi UDP protokolli ning asjaolu, et kui IP-pakk läbib võrgusõlme, vähendatakse päises olevat TTL väärtust ühe võrra. Kusjuures kui võrgusõlme jõuab pakett, mille TTL väärtus on üks, saadetakse tagasi ICMP vastus.

 icmp: time exceeded in-transit

Esimese paketi TTL on väärtusega 1 ning 'icmp: time exceeded in-transit' saadakse oma LAN’i default gateway'lt. Järgmise paketi TTL seatakse 2 ning 'icmp: time exceeded in-transit' saadakse järgmises võrgu sõlmpunktis asuvalt ruuterilt jne kuni lõpuks UDP puhul saadakse sihtpunktilt vastuseks. UDP asemel on võimalik kasutada ka ICMP või TCP protokolli, aga UDP annab praktikas kõige paremaid tulemusi.[2]

Süntaks ja parameetrid

Süntaks:[3]

traceroute [parameeter] [parameeter 2] [lehekülje nimi või ip aadress]


Järgnevalt annan ülevaate põhilistest „Traceroute'i“ parameetritest:

tracroute --help  

Tulemus: Väljastab Traceroute'i lisainformatsiooni.

traceroute -4 www.itcollege.ee

Tulemus: Programm kasutab IPv4 protokolli (vaikimisi valitud)

traceroute -6 www.itcollege.ee

Tulemus:Programm kasutab Ipv6 protkolli.


traceroute -n www.itcollege.ee

Tulemus: Väljastatakse ainult IP aadressid, ilma nimedeta.


traceroute -q 1 www.itcollege.ee

Tulemus: Igassse võrgusõlme saadetakse 1 pakett (vaikimisväärtus on 3)


traceroute -I www.itcollege.ee

Tulemus: Kasutatakse ICMP pakette UDP asemel.


traceroute -T www.itcollege.ee

Tulemus: Kasutatakse TCP pakette UDP asemel.


traceroute -z 2 www.itcollege.ee

Tulemus:Programm teeb kahesekundilise pausi iga saadetud paketi vahel.


traceroute -f 4 www.itcollege.ee

Tulemus: Algväärtus TTL=4, vaikimisi on see 1.


traceroute -m 55 www.itcollege.ee

Tulemus: TTL maksimum väärtus, vaikimisi on see 30.


traceroute -w 3 www.itcollege.ee

Tulemus: Kui kaua paketti oodatakse, vaikimisi on aeg 5 sek.

Näited

Itc.PNG

Väljundis esitatakse järjekorras kõigi võrgusõlmede aadressid, mida pakett läbib sihtpunkti jõudmiseks; täpsemalt, need on võrgusõlmpunktide Traceroute'i kasutaja poolsete võrguseadmede aadressid

Pikk.PNG

Iga aadressi järel esitatakse vastuse tagasijõudmiseks kulunud aeg, kusjuures aeg esitatakse iga rea kohta eraldi st viimase rea aeg ei ole kõige aegade summa (antud juhul on see ka selgesti näha, et mingil põhjusel jõudis viimase hosti juurest vastus kiiremini tagasi kui eelviimasest)

Viga.PNG

Kui programm ei saa vastust väljastab ta *

Challenge

Mida teevad järgnevad parameetrid ja järgnev käsk?

traceroute -n -q 1 -6 -T www.google.com

Kokkuvõte

Traceroute on lihtne aga võimas tööriist, mis peaks igale tulevasele administraatorile ja võrgu spetsialistile kindlasti selge olema. Artikli kirjutamine kinnistas ja laiendas autori teadmisi Traceroute'i kohta. Usun, et tulevikus hakkan antud programmi kindlasti tihti kasutama.

Autor ja Versioon

Algne versioon dets. 2012 (I Mitt)

Parandatud versioon jaan. 2013 (I Mitt)

Kasutatud kirjandus

http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/Võrgudiagnostika

http://linux.die.net/man/8/traceroute

http://www.us.ntt.net/downloads/papers/Traceroute_whitepaper_052006.pdf