VMware Server

From EIK wiki

Sissejuhatus

VMware Server on tasuta virtualiseerimise tarkvara, mis on mõeldud MS Windows ja GNU/Linux serveritele. See võimaldab kiiresti jagada füüsilise serveri mitmeks virtuaalseks masinaks. VMware Server omab veebipõhist kasutajaliidest, mis võimaldab luua, hallata ja kustutada virtuaalseid masinaid.

Versioon

VMware Server 2.0.2

Detailid

 • Veebipõhine kasutajaliides
 • VMware Remote Console
 • Virtuaalmasinatele saab anda kuni 8 GB mälu
 • Kuni 10 võrguadapterit ühele virtuaalmasinale
 • High-Speed USB 2.0 tugi
 • 64-Bit Sound Driver
 • 64 bitiste Host ja Guest OS tugi
 • Uuendatud VIX API - võimaldab kirjutada skripte ja programme, mis võimaldavad automatiseerida virtuaalmasinate tööd

Vajalikud eelteadmised

 • Windowsi või GNU/Linuxi põhjalikum tundmine
 • GNU/Linuxi käsurea tundmine
 • VMware terminitest arusaamine
 • Inglise keele oskus
 • Web Browseri konfimise oskus
 • Riistvara ja võrgu tundmine

Riistvara nõuded

 • x86 või x86-64 server, kuni 16 protsessoriga
 • 733 Mhz või kiirem protsessor
 • Vähemalt 512 MB mälu (vähemalt 2 GB on soovitatav)
 • Vähemalt 1,7 GB vaba ruumi kettal
 • Vajadusel CD/DVD ROM
 • Võrguadapter

Tarkvara nõuded

Host OS

Windows

 • Windows Server 2003 x86/x64 Standard Edition, SP1, SP2, R2
 • Windows Server 2003 x86/x64 Web Edition, SP1, SP2
 • Windows Server 2003 x86/x64 Enterprise Edition, SP1, SP2, R2
 • Windows Small Business Server 2003 x86 Standard Edition, R2
 • Windows Small Business Server 2003 x86 Premium Edition, R2
 • Windows 2000 Server x86 SP3, SP4
 • Windows 2000 Advanced x86 Server, SP3, SP4

GNU/Linux

 • Mandriva Corporate Server 4 x86/x64
 • Mandrake Linux 10.1 x86
 • Red Hat Enterprise Linux 5.1 x86/x64
 • Red Hat Enterprise Linux 5.0 x86/x64
 • Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 x86/x64
 • Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 x86/x64
 • Red Hat Enterprise Linux WS 4.5 x86/x64
 • SUSE Linux Enterprise Server 10.1 x86/x64
 • SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 x86/x64
 • SUSE Linux Enterprise Server 10 x86/x64
 • SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4 x86/x64
 • TurboLinux Enterprise Server 10 x86
 • Ubuntu Linux 8.04 x86/x64
 • Ubuntu Linux 7.10 x86/x64
 • Ubuntu Linux 7.04 x86/x64
 • Ubuntu Linux 6.10 x86/x64
 • Ubuntu Linux 6.06 x86/x64

Guest OS

Windows 64-Bit Operating Systems

 • Windows Server 2008 x64 Standard Edition
 • Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition
 • Windows Vista x64 Business Edition
 • Windows Vista x64 Ultimate Edition
 • Windows XP Professional x64
 • Windows Server 2003 x64 Standard Edition
 • Windows Server 2003 x64 Web Edition
 • Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition

Windows 32-Bit Guest Operating Systems

 • Windows Server 2008 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition
 • Windows Vista Business Edition
 • Windows Vista Ultimate Edition
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server

Linux 64-Bit Guest Operating Systems

 • Mandrake Linux
 • Mandriva Linux
 • Red Hat Enterprise Linux
 • SUSE Linux
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • openSUSE Linux
 • Open Enterprise Server (OES)
 • Ubuntu Linux

Linux 32-Bit Guest Operating Systems

 • Mandrake Linux
 • Mandriva Linux
 • Red Hat Enterprise Linux
 • SUSE Linux
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • openSUSE Linux
 • Open Enterprise Server (OES)
 • Ubuntu Linux

Sun Solaris 64-Bit Guest Operating Systems

Sun Solaris 32-Bit Guest Operating Systems

Novell NetWare 32-Bit Guest Operating System

Web Browser

 • Mozilla Firefox 2.0 või 3.0 Linuxil/Windowsil
 • Internet Explorer 6.0 või 7.0 (soovitatav)

Java Script, XMLHttpRequest ja küpsised (cookies) tuleb sisse lülitada. Vältimaks jõudluse langust tuleb välja lülitada Firebug laiendust.

Vmware Remote Console laiendus võib sattuda konflikti teiste laiendustega, selleks, et vältida võimalike probleeme tuleb need välja lülitada.

Installeerimiseelsed tegevused

Enne VMware Serveri installimist tuleb veenduda, et on olemas:

 • Vastava riistvaraga ja tarkvaraga server.
 • VMware Server installatsiooni tarkvara
 • VMware Server serial number
 • Guest OS
 • Vastav Web browser koos laiendustega
 • Real-time clock funktsioon Linuxi Kernelis on kompileeritud
 • Paralleelpordi (CONFIG_PARPORT_PC) riistvara optsioon on laetud Kerneli moodulina.

Installeerimisprotsessi kirjeldus SLES10 hostile

Miks SLES10, mitte SLES11 ?! VMware Server 2.0.2 ei tööta SLES11´l !!!

Paigaldamine tar arhiivist

1. Logi end tavakasutajana hosti sisse

2. Muuda end terminali aknas root kasutajaks

su - root

3. Kui sul oli varasemalt VMware Server tar failist installitud, kustuta vmware-server-distrib kataloog, tavaliselt see asub /tmp kataloogis

4. Paki lahti arhiiv, soovitatavalt /tmp kataloogi

tar zxpf VMware-server-<xxxx>.tar.gz

<xxxx> - määra vastava installeri versioon

5. Mine installatsiooni kataloogi ja käivita vmware-install.pl skript

cd vmware-server-distrib

./vmware-install.pl

6. Vasta küsimustele, enamikul juhtudel tuleb jätta kõik vaikimisi.

7. Vajuta Yes, kui palutakse käivitada vmware-config.pl skript

8. Vasta küsimustele, vmware-config.pl konfiguratsiooni vaadeldakse allpool !

Paigaldamine RPM installfailist

1. Logi end tavakasutajana hosti sisse

2. Muuda end terminali aknas root kasutajaks

su - root

3. Käivita RPM ning määratle fail

rpm -Uhv VMware-server-<xxxx>.rpm

<xxxx> - määra vastava installeri versioon

4. Käivita vmware-config.pl skript

8. Vasta küsimustele, vmware-config.pl konfiguratsiooni vaadeldakse allpool !

Konfigureerimine vmware-config.pl skripti abil

vmware-config.pl skripti kasutatakse virtuaalse võrgu konfimiseks ning vajalike failide asukoha määramiseks.

Virtuaalseid võrke vaadeldakse allpool Virtuaalse võrgu konfigureerimise lõigus.

Üldjuhul vmware-config.pl skripti käivitatakse pärast VMware Serveri installi.

/usr/bin/vmware-config.pl 

Vasta järgmistele küsimustele:

Do you accept? (yes/no)
Do you want networking for your virtual machines? (yes/no/help) [yes] 
Configuring a bridged network for vmnet0.
Please specify a name for this network. [Bridged] 
Your computer has multiple ethernet network interfaces available: eth0, eth1, 
vboxnet0. Which one do you want to bridge to vmnet0? [eth0]  
Do you want to be able to use NAT networking in your virtual machines? (yes/no)
[yes] 
Please specify a name for this network. [NAT]
Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help) 
[yes] 
Do you want to be able to use host-only networking in your virtual machines? 
[yes] 
Please specify a name for this network. 
[HostOnly]
Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help) 
[yes] 
Please specify a port for remote connections to use [902] 
Please specify a port for standard http connections to use [8222] 
Please specify a port for secure http (https) connections to use [8333] 
The current administrative user for VMware Server is ''. Would you like to 
specify a different administrator? [no] 
In which directory do you want to keep your virtual machine files? 
[/var/lib/vmware/Virtual Machines] 
Do you want to enter a serial number now? (yes/no/help) [yes]
Type XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX or 'Enter' to cancel:
In which directory do you want to install the VMware VIX API binary files? 
[/usr/bin] 
In which directory do you want to install the VMware VIX API library files? 
[/usr/lib/vmware-vix/lib] 
In which directory do you want to install the VMware VIX API document pages? 
[/usr/share/doc/vmware-vix] 
The configuration of VMware Server 2.0.2 build-203138 for Linux for this 
running kernel completed successfully.

NB! Pärast konfigureerimise lõpetamist logi root kasutaja alt välja.

VMware Serveri käivitus Hosti bootimisel

Pärast installi, Hosti bootimisel läheb VMware Server vaikimisi käima.


Kui ei soovi, et VMware Server läheks hosti bootimisel automaatselt käima, sisesta root õigustes järgmine käsk:

chkconfig vmware off

Kui soovid, et VMware Server läheks käima vastavalt runlevel´ile, sisesta root õigustes järgmine käsk:

chkconfig vmware <runlevel>

Un-installeerimine

tar uninstall

Käivita vmware-uninstall.pl skript

/usr/bin/vmware-uninstall.pl

RPM uninstall

Käivita RPM erase käsk:

rpm -e VMware-server-<xxxx> 

<xxxx> - määra vastav versioon.


Versiooni numbri leidmiseks käivita:

rpm -qa | grep VM 

Administreerimise protseduurid

Start up

VMware server startimine:

/etc/init.d/vmware start

Shut down

VMware Serveri seiskamine:

/etc/init.d/vmware stop

Konfiguratsiooni muutmine

VMware Serveri konfiguratsiooni muutmiseks tuleb käivitada vmware-config.pl skript

/usr/bin/vmware-config.pl 

Virtuaalne võrk

Virtuaalse võrgu tüübid

VMware Server toetab mitut tüüpi virtuaalseid võrke:

 • Bridged networking - Sildvõrk

Virtuaalmasina virtuaalne võrguadapter ühendatakse otse hosti füüsilise võrguadapteriga. See võimaldab virtuaalsel masinal suhelda otse teistega füüsilises võrgus olevate hostidega.

Vaikimisi kasutatakse VMnet0

 • Network address translation (NAT) - Võrguaadresside tõlkimine

NAT võimaldab virtuaalsetele masinatele ligipääsu võrguressurssidele kasutades hosti ip aadressi. Virtuaalne DHCP server jagab virtuaalsetele masinatele võrguinfot (ip, subnet mask, gw jne).

Vaikimisi kasutatakse VMnet8

 • Host‐only networking - Hosti sisevõrk

Võimaldab luua hosti sisevõrgu, s.t virtuaalsed masinad saavad suhelda ainult omavahel ning hostiga, väljaspoole hosti ühendus puudub.

Vaikimisi kasutatakse VMnet1

Virtuaalse võrgu komponendid

 • Virtuaalne võrgu switch
 • Sisemine DHCP Server
 • Virtuaalne võrguadapter
 • Hosti virtuaalne adapter

Virtuaalse võrgu konfigureerimine

VMware Serveri võrgu konfigureerimiseks tuleb käivitada vmware-config.pl skript

/usr/bin/vmware-config.pl 

Võrguadapteri lisamine virtuaalsele masinale

1. Logi VI Web Access´i administraatori õigustega

2. Vali vajalik virtuaalmasin Inventory paneelist

3. Veendu, et virtuaalne masin on välja lülitatud

4. Commands sektsioonis vali Add Hardware

5. Vali Network Adapter

6. Vali võrgutüübi nimi: Bridged (VMnet0), NAT (VMnet8), HostOnly (VMnet1) või oma konfigureeritud.

7. Selleks, et võrguadapter ühenduks võrku masina bootimisel, vali Connect at power on

8. Järgmiseks ilmub Ready to Complete lehekülg ning näidatakse riistvara seadeid

9. Vaata üle konfiguratsiooni kokkuvõtet ning vajuta Finish

Sisselogimine VI Web Access´i

Web Browser´is tuleb sisestada oma VMware Serveri URL:

http://<host name>/

Kui ei kasutata porti 80, siis tuleb sisestada ka vastav pordi number:

 • http://<hostname>:8222 - ( näit. http://vmserv:8222 )
 • https://<hostname>:8333 - ( näit. https://vmserv:8333 )

NB! Logides sisse teisest masinast, tuleb sisestada VMware Server hosti ip või konfigureerida vastavalt /etc/hosts faili.

Kasutajate ja kasutajagruppide administreerimine

Rollid

Roll on kasutaja lubade kirjeldus.

1. Logi VI Web Access´i administraatori õigustega

2. Menüüst tuleb valida Administration > Manage Roles

2. Kirjuta rolli nimi

3. Privileegipuust vali privileege sellele rollile

4. Kliki OK

Load

Luba koosneb kasutajale või grupile määratud rollidest VMware Serveri objektidele (näit. virtuaalmasin).

1. Logi VI Web Access´i administraatori õigustega

2. Vali host või virtuaalmasin Inventory paneelist, kliki Permissions

3. Vali New Permisson

4. Vali kasutaja või grupi, millele sa tahad selle objekti rolli määrata

5. Vali roll

6. Kui soovid, võid määrata rolle ka alamobjektidele

7. Kliki OK

Virtuaalmasina loomine

1. Logi VI Web Access´i administraatori õigustega

2. Kliki Create Virtual Machine

3. Nime ja asukoha leheküljel sisesta virtuaalmasina nimi

4. Järgmiseks vali Guest OS, mida sa tahad installida virtuaalmasinale

5. Järgmiseks on võimalik valida mälu suurust ning protsessorite arvu

6. Kõvaketta haldamise leheküljel saab luua kas uue virtuaalse ketta või kasutada olemasoleva

7. Võrguadapterite leheküljel saab lisada vastavalt vajadustele võrgukaartide arvu

8. Viimasel leheküljel näidatakse kõik eelnevalt valitud valikud. Tuleb kontrollida kõik üle, kui midagi on valesti siis tuleb parandada

9. Kui kõik on õige valida Finish

10. Pärast virtuaalmasina valmimist tuleb valida andmekandja, kus Guest OS installer asub, lülitada virtuaalmasin sisse ning installida OS samamoodi kui füüsilisele masinale

Virtuaalmasina start/stop/reset käsureal

Virtuaalmasina startimine:

vmrun start 	/usr/local/VMs/<virtual_machine_name>.vmx

Virtuaalmasina seiskamine:

vmrun stop 	/usr/local/VMs/<virtual_machine_name>.vmx

Virtuaalmasina reset:

vmrun reset 	/usr/local/VMs/<virtual_machine_name>.vmx

Virtuaalmasina uninstallimine

1. Logi VI Web Access´i administraatori õigustega

2. Valida Remove Virtual Machines

Logid

VMware Serveriga seotud logid asuvad /var/log/vmware kataloogis.

 • Virtual Machine Log File - vmware-<n>.log
 • VMware Host Agent Log File - hostd-<n>.log
 • VMware Authorization Service Log File - vmauthd.log
 • VI Web Access Log Files - WebAccess
 • VMware Remote Console Log Files - /tmp/vmware-<username>

Varundamine ja taastamine

Kõige lihtsam viis varundada VMware Serverit on arhiviveerida failid teisele kandjale.


VMware Server´i virtuaalmasinate varundamine (vm.masinad peavad olema seisatud):

tar cfz /backup_drive/vmware_g_os_$(date +%d%m%Y).tar.gz /usr/local/VMs/

VMware Server´i konfiguratsiooni failide varundamine:

tar cfz /backup_drive/vmware_conf_$(date +%d%m%Y).tar.gz /etc/vmware/


VMware Server´i virtuaalmasinate taastamine arhiivist:

tar xfz vmware_g_os_$(date +%d%m%Y).tar.gz

VMware Server´i konfiguratsiooni taastamine arhiivist:

tar xfz vmware_conf_$(date +%d%m%Y).tar.gz

Kokkuvõte

Kuna VMware Server on mõeldud ainult server operatsioonsüsteemidele, ei sobi see kodukasutajatele. VMware Serveri kasutamiskes peavad olema suht head teadmised Windows või GNU/Linux OS´st (k.a CLI). Tänu veebiliidesle puudub hostil vajadus laadida graafilist kasutajaliidest, mis on suureks plussiks. Miinusteks võib lugeda seda, et nii Host OS kui ka Guest OS´de tugi on suht kesine. Näiteks SLES11´e Host OS tugi VMware Serveril siiamaani (25.04.2011) puudub.

Vaata ka

The-complete-guide-installing-vmware-server-sles-10-sp1

Virtualization–Hyper-V vs. VMWare Server vs. VirtualBox

vmrun käsud

Kasulikud skriptid

VMware Server DHCP konfigureerimise skript (Python)

VMware Server DHCP konfigureerimise skript (Bash)

Kasutatud allikad

VMware Server User’s Guide

Autor

Ilja Peters 12

Versioon Kuupäev Kommentaar
0.1 25.04.2011 Koostamise kuupäev
0.2 09.05.2011 Lisatud infot varundamise ja taastamise kohta
0.3 20.05.2011 Lisatud DHCP konfimise skriptid