Lõputööde nõuded ja soovitused

From ICO wiki
Revision as of 16:14, 2 September 2016 by Edmund (talk | contribs)

2009. aasta lõputööde seminari slaidid ja videosalvestus

Olulised kuupäevad

  • Lõputöö kavandi esitamise tähtaeg 7. märts 2011 (kaugõppijatel 14. märts). Selleks päevaks peab õppeprorektori käes olema juhendaja poolt allkirjastatud (võib olla ka digitaalselt allkirjastatud) lõputöö kavand.
  • Lõputöö kavandi esitamise tähtaeg kaugõppele on 14. märts 2011. Selleks päevaks peab õppeprorektori käes olema juhendaja poolt allkirjastatud (võib olla ka digitaalselt allkirjastatud) lõputöö kavand.
  • Eelkaitsmine 17 - 20. mai 2011. Hiljemalt 12. mail tuleb esitada lõputöö elektroonsel kujul õppeprorektorile. Tööd tähtajaks mitteesitanud üliõpilased eelkaitsmisnimekirja ei kanta. Eelkaitsmisele pääsemise eeldus on kogu õppekava täidetus, st. kõik õppekavajärgsed kohustuslikud ja valikained (va praktika ja diplomitöö) peavad olema sooritatud selleks kuupäevaks.
  • Lõputöö kõvakaantega köidetud eksemplari esitamise viimane kuupäev on 26. mai 2011. Koos selle eksemplariga esitatakse juhendaja arvamus ja köidetud tööga identne pdf-vormingus fail tuleb saata õppeprorektorile.
  • Lõputööde kaitsmine 7 - 10. juuni 2011. Hiljemalt kaks tööpäeva enne töö kaitsmist laekub õppeosakonda töö retsensioon.

Muud