Erialatutvustus ISa ja ISd 2015

From EIK wiki


Aine I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus IT süsteemide administreerimine (ISa) ja IT süsteemide arendus (ISd) õppekavadele kategoorialehega 2015 õppeaasta sügissemestril.

Selleks, et teie leht siia ilmuks peab teil viki lehe koodis olema viide antud kategooriale. Vikilehe koodi tuleb panna tekst [[Category:Erialatutvustus 2015 (Päevaõpe)]]

Muid vormistamise soovitusi vaadake Margus Ernits kasutaja leheküljel lehe koodist.


Aine info

NB! Pane tähele!!! Asud praegu Erialatutvustuse PÄEVAÕPPE lehel. Õhtu- ja kaugõppel on oma wikilehed. Jälgi, et vaataksid oma õppesuuna lehte! Tegemist on aine I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus IT süsteemide administreerimine (ISa) ja IT süsteemide arendus (ISd) õppekavadele kodulehega.

Ainet viivad läbi õppejõud Andres Septer (päevaõpe) Kristjan Karmo (kaugõpe) Paul Leis (õhtuõpe)

Siia lehele tuleb kogu ainega seotud info.

Loengud

Loengud toimuvad neljapäeva hommikul kell 8.15 - 9.45 auditooriumis 314.

Teema Esineja(d) Aeg Materjal
1   Õppekorraldus ja sisekord
  õppetöö väline tegevus IT-Kolledžis: robootikaring, workshopid, hackerspaced ja muud üritused.
  Erialatutvustuse aine edukas sooritamine  
Inga Vau, Merle Varendi, Juri Tretjakov
Lauri Võsandi
Andres Septer, Kristjan Karmo 
  26. august   loengusalvestus

Inga Vau slaidid

Marje Meenovi sladidi

Juri Tretjakovi slaidid

Andres Septeri slaidid

2   IT projektide juhtimine     Tiina Seeman     3. september     loengusalvestus slaidid
3   "Õppimisest. Omast kogemusest."     Elar Lang     10. september     loengusalvestus
4   Millega tegeleb süsteemihaldur     Taavi Tuisk     17. september     loengusalvestus
5   Testimine ja tarkvara kvaliteet     Kert Suvi     24. september     loengusalvestus
6   Kuidas tarkvaraarenduse maailmas ellu jääda   Targo Tennisberg     1. oktoober     loengusalvestus
7   Oma IT ettevõte -- GPS asukohamääramisteenuse Navirec näitel   Tanel Unt   8. oktoober     loengusalvestus


8   Andmekaevandamine ja analüütika ning muud põnevat   Oleg Bogdanov ja Oliver Kadak   15. oktoober     loengusalvestus

slaidid

Aktiivset osalemist loengutes premeeritakse.


Erialatutvustuse salvestuste koduleht ECHO360 keskkonnas


Vastavalt sellele, kui palju meie esinejatest aega üle jääb, jagavad Andres Septer ja Kristjan Karmo ka nõuandeid, kuidas koolis paremini hakkama saada: koostöö, õpperühmad, motivatsioon ja eetika, aja planeerimine, erinevate õppeainete vajalikkus jms.

Soovituslik lugemine ja vaatamine

 • "Masters of DOOM" history of Id Software kuidas kamp karvaseid "'äkkereid" eikusagilt tegid valmis mängu, mis vallutas maailma ning muutis igaveseks meie arusaama aruvtimängudest ja arvutimängude ärist. Eriti soovitav neile, kes mõtlevad oma startupi peale.
 • Halt and Catch Fire. Seriaal. Tehnoloogiliselt korrektne. 80-ndate PC revolutsioon ja kuidas see muutis igaveseks arvutustehnika äri. Hea sisevaade kuidas üks tehnoloogiafirma töötab.
 • Silicon Valley Piraadid Kuidas alustasid oma võidukäiku Microsoft ja Apple.
 • Mr. Robot - seriaal häkkimisest (tegelikult kräkkimisest) ja häkkeritest (tegelikult kräkkeritest), black-hats, white-hats jne.

Arvestus

Arvestuse töö jaotatud kahte ossa:
Õpingukorraldus

Erialatutvustus

 • kokkuvõtlik essee vormis arvamus, mis on kajastus toimunud loengutest – mis oli ühist, siduvat, kokkulangevat, erinevat. Oma arvamus on väga tervitatud.

Kokkuvõtlik essee on kirjalik analüüsiv ülevaade võrdselt kõigi käsitletud valdkondade kohta kogumahus 800-1000 sõna (alamõõduline töö ei saa reeglina arvestust, ülemine piir pole kriitiline). Soovitav on otsida ja kirjeldada erinevates esinemistes leiduvaid kokkulangevusi, sarnaseid käsitlusi või siis hoopis erinevusi. Kui palju aitas iga loeng kaasa aine eesmärgi saavutamisele? Täitmata ootused ja soovitused?

Esitamine

Töö tuleb esitada wiki.itcollege.ee viki keskkonnas. Sisene oma EIK kasutajanime ja parooliga viki keskkonda ja kliki oma kasutajanimel ja vali Create Avanenud lehel saad sisestada oma vastused õpingukorralduse küsimustele ja essee. Margus Ernits kasutaja leheküljel on toodud näite vormistus, mida võite võtta oma vormistuse aluseks. Kui teil on kõik valmis, siis pange viki lehe koodi viide antud aine kategooriale "Erialatutvustus 2015 (Päevaõpe)". Vikilehe koodi tuleb panna tekst [[Category:Erialatutvustus 2015 (Päevaõpe)]]

Väike juhend viki lehe koostamiseks http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Wiki_markup

Tähtaeg

Tööde esitamise tähtaeg on 22.10.2015 kell 10:00. Selleks kellaks peavad essee ja vastused küsimustele valmis olema. Esitamiseks tuleb oma viki-lehe link saata aadressile andres.septer@itcollege.ee (subjekt: Erialatutvustus). Pärast tähtaega esitatud töid ei hinnata. Peale töö esitamise tähtaega tehtud muudatusi ei arvestata.

Et jõuaks midagi ka parandada, tuleb tagasiside saatmiseks esitada töö hiljemalt 17.10.2015 kell 23:59.

Kui on teada, et mõjuval põhjusel tähtajaks töö valmis ei saa, siis andke aine õppejõule Andres Septerile e-kirja teel sellest teada enne tähtaja saabumist.

Hindamine

Töö vastuvõetust hindamiseks näeb ÕIS-s. Tulemust (arvestatud/mittearvestatud) näeb ÕIS-s hiljemalt kaks (2) nädalat pärast arvestustöö esitamise tähtaega. Osadel juhtudel - mingil põhjusel erilisem töö, annan individuaalset tagasisidet.

Suurepärased tööd mida võib eeskujuks võtta: User:Isuur, User:Mtammepo ja User:Troja.

Õpingukorralduse küsimused

Lisaks essee kirjutamisele tuleb arvestuse saamiseks ära lahendada 2 küsimust ja üks ülesanne. Üks lahendatavatest küsimustest on kas küsimus A või B. Tudengid kelle viimane koodinumber on paarisarv lahendavad küsimuse A, kelle viimane koodinumber on paarituarv lahendavad küsimuse B. Teine lahendatav küsimus on üks küsimus küsimustest üks kuni viis. Vastatava küsimuse numbrit vaadake allpool olevast tabelist ja see sõltub koodi viimasest numbrist.

Koodi viimane number Küsimus
0 1
1 1
2 2
3 2
4 3
5 3
6 4
7 4
8 5
9 5


Küsimus A
Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?
Küsimus B
Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?


Küsimus 1
Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava?
Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada? Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)?
Küsimus 2
Mis on need tegevused, mis tuleb teha enne punase joone päeva? Panna kirja vähemalt neli (4) võimalikku tegevust.
Eksamil on saadud positiivne hinne, kuid on soov seda hinnet parandada. Mitu korda on võimalik hinnet parandada ja milline hinne läheb akadeemilisele õiendile lõpetamisel?
Küsimus 3
Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?
Küsimus 4
Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad? Kas VÕTA kaudu saadud EAPd arvestatakse semestri õppekava täitmisesse ja aasta õppekoormusesse?
Küsimus 5
Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult) Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?


Ülesanne
Kui mitme EAP ulatuses tuleb tasuta õppides õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus vastab teie üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile ja Y üliõpilaskoodi viimasele numbrile.
Koodi number Ainepunkte
0 19
1 20
2 21
3 22
4 23
5 24
6 25
7 26
8 27
9 28

Järelarvestus

 1. Järelarvestuse sooritamiseks on 2015/16 õ.a. võimalik kahel ajal -- 15. detsembril ja kevadsemestril. Kevadsemestri kuupäev on täpsustamisel.
 2. Järelarvestusele saab registreeruda ÕISis kuni 13.12
 3. Järelarvestuse esitamise tähtaeg on 15.dets 10.00
 4. Järelarvestuse sooritamiseks tuleb
  1. Esitada tagantjärele nõuetekohane töö nii, nagu on kirjeldatud peatükis Arvestus
  2. Täita LISAÜLESANNE

Järelarvestuse lisaülesanne

Peate tegelema IT-arheoloogiaga. Lisage oma nõuetekohasele wiki-lehele 1 standardiseeritud masinakirjalehekülje pikkune essee ühe allpool oleva teema kohta omal valikul. (NB! "masinakirjalehkülg" on mõõtühik ja tähendab 1200 tähemärki ILMA TÜHIKUTETA!)

Vähemalt 2 ORIGINAALallikat. Wikipediat tohite kasutada referentsina originaalalllkatele, aga mitte viitena! Ära unusta viitamist!

NB! Väga tähtis: ülevaate juures tuua välja vähemalt ÜKS tehnoloogiline lahendus, mille poolest see süsteem oli uudne või vähemalt üks printsiip, mis on tänapäevani kasutuses moodsate arvutite juures. Samuti tuua välja vähemalt üks omadus/tehnoloogia või printsiip , mille poolest see süsteem on aegunud ja mida enam ei kasutata.

Lisaülesande teemad

Tähelepanuväärne riistvara

 • IBM/360
 • RAMAC
 • ILLIAC
 • Williams Tube
 • Acoustic delay line memory
 • Magnetostrictive delay line memory
 • Selectron tube
 • PDP 11
 • UNIVAC
 • Cray
 • Thinking Machines
 • Front Panel (varajane arvutikonsool, mitte esipaneel)
 • Magnetic Drum Memory
 • Core Memory
 • Whirlwind I
 • Z4
 • SAGE
 • TX-0
 • PDP 7
 • PDP 11
 • Acorn Archimedes
 • Apricot

Tarkvara

 • Spacewar
 • Altair BASIC
 • Tetris (või ka Totrus?)
 • WikiWikiWeb

Sündmused ja seltskonnad:

 • The September That Never Ended
 • Morris worm
 • Chaos Computer Club
 • Razor 1911

Võrgud

 • X.25
 • Tymnet
 • Compuserve

Ajalugu

Aine viki lehed 2014 2013., 2012. ja2011. aastal.

Varasematel aastatel luges ainet Kalle Tammemäe ja materjalid on kättesaadavad tema kodulehelt.