Tarkvara haldus yum baasil

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Yum ekraanitõmmis

Arendajad:

Seth Vidal

Operatsioonisüsteem:

Linux

Versioon:

3.4.1 / 20 aprill 2011

Tüüp:

Paketihaldus

Koduleht:

yum.baseurl.org

Sissejuhatus

Yum

YellowDog Updater, Modified ehk Yum on avatud lähtekoodiga käsureal töötav tarkvarahalduse süsteem Linuxile. Algne tarkvara (YUP ehk YellowDog Updater) loodi Red Hat Linux distributsiooniga varustatud arvutisüsteemide uuendamiseks.

Hea tarkvara haldusmehhanism:

  • suudab lahendada sõltuvusi (kui paigaldad mõne tarkvara, mille toimimiseks on vajalik mõni teine tarkvara, siis haldusmehhanism leiab selle vajaliku paki ise võrgust üles ning paigaldab)
  • võimaldab tarkvara otsida (ei pea ise näiteks Google otsingumootorist otsima)
  • annab teada millest mingi pakk koosneb
  • hoiab iga faili kohta infot, mis tarkvara raames see paigaldati
  • võimaldab vajadusel tarkvara nimekirja kloonida ka uuele masinale.

Kellele see artikkel mõeldud on

Käesolev viki artikkel on mõeldud Linuxi kasutajale, kellel on juba Linux operatsioonisüsteem paigaldatud koos vajaliku Yum tarkvaraga. Osa artiklis toodud näiteid ja õpetusi vajavad juurkasutaja (root) õigusi kasutatavas arvutis. Seda, kuidas juurkasutaja õigusi omandada, neid kasutada, või mis riske see endaga kaasa toob, antud artikkel ei käsitle. Viki artiklist arusaamine eeldab algteadmisi Linux operatsioonisüsteemist. Osa artiklis toodud käske vajavad korrektseks toimimiseks ligipääsu internetti.

Tarkvara haldamine

Varamud

Yum kasutab tarkvara paigaldamise ja uuendamise hõlbustamiseks tarkvara varamuid ehk repositooriumeid (inglise k. repositories). Yum varamute asukohad on kirjas failis: /etc/yum.repos.d

Tarkvara otsimine

Tarkvara võib otsida kas nime järgi või märksõna järgi tarkvara paki kirjelduses.

Märksõna järgi otsimine, sh paki kirjeldusest:

yum search pakinimi

Nime järgi otsimine, juhul kui tead paki õiget nime:

yum list pakinimi

Nime järgi otsimine, juhul kui tead paki nimest näiteks ainult osalist fraasi:

yum list available|grep pakinimi

Tarkvara paigaldamine

yum install pakinimi

Yumi saab kasutada ka eraldi kõvakettal asuva RPMi paigaldamiseks. Peamiseks eeliseks alternatiivsete meetodite ees on see, et sellisel juhul proovib Yum vajalikud sõltuvused sinu eest lahendada:

yum --nogpgcheck localinstall rpminimi.rpm

Tarkvara eemaldamine

yum remove pakinimi

Tarkvara uuendamine

Uuenduste otsimine:

yum check-update

Kogu süsteemi uuendamine:

yum upgrade

Paki kohta informatsiooni vaatamine

yum info pakinimi

Sõltuvusi teiste pakkidega näeb käsu abil:

yum deplist pakinimi

Teiste pakkide sõltuvust huvi pakkuva pakiga näitab käsk:

yum resolvedep pakinimi

Infot, millise paki raames antud fail on paigaldatud, saab käsuga:

yum provides */failinimi.laiend

Juba paigaldatud tarkvara pakkide ja üleliigse info kustutamine

Yum jätab peale tarkvara paigaldamist hulga infot alles kataloogi /var/cache/yum/, mis võtab aja möödudes tarbetult ruumi. Selle ruumi vabastamiseks on käsk:

yum clean all

Gruppide haldamine

Sobilik suurema hulga pakkide paigaldamiseks, mis näiteks Linuxi installi jooksul jäid alguses paigaldamata.

Gruppe saab näha käsuga:

yum grouplist

Infot grupi kohta saab käsuga:

yum groupinfo grupinimi

Grupi paigaldamine:

yum groupinstall grupinimi

Grupi eemaldamine:

yum groupremove grupinimi

Paigaldatud tarkvara kloonimine

Info paigaldatud tarkvara kohta:

yum list installed

Paigaldatud tarkvara nimistust varukoopia loomine:

rpm -qa > paigaldatud-tarkvara.txt

Nimistu varukoopiast tarkvara paigaldamine:

for i in $(cat paigaldatud-tarkvara.txt) ; do packages+="$i " ; done
yum install $packages

Graafiline liides Yumile

Vastava tarkvara saab käivitada nii käsurealt, kui ka menüüst. Käsurealt on käsk:

gpk-application

Tegelikult on antud graafilisele liidesele veel ka teisi alternatiive, nagu näiteks Yumex ehk Yum extender (tuleb ise juurde paigaldada).

Kasutatud kirjandus

Vaata ka

Autor

Veiko Pilt