VHD Boot

From ICO wiki

Sissejuhatus

VHD Boot tähendus tuleneb kahest erinevast terminist VHD (Virtual Hard Disk ehk Virtuaalne kõvaketas) ja Boot (ehk op.-süsteemi alglaadimine). Nende terminite kooslusel saame VHD Boot-i, mis tähendabki arvuti käivitamisel virtuaalselt kõvakettalt operatsioonisüsteemi alglaadimist ja seda kõike virtualiseerimisprogrammi kasutamata.


Ülevaade

See VHD Boot-i õpetus kirjeldab kuidas:

 • luua oma arvutisse virtuaalne ketas (VHD ehk Virtual Hard Disk) DISKPART tööriista abil.
 • sinna loodud VHD peale paigaldada endale sobiv operatsioonisüsteem "install.wim" failist ImageX tööriista abil (install.wim fail, mis on eelnevalt seadistatud teie masinale).
 • seadistada enda arvuti BCD fail niimoodi, et tekiks näiv "Dual Boot" süsteem, kust avaneb võimalus sisse bootida enda loodud Virtual Hard Disk-i (VHD) mille peal on eelnevalt paigaldatud ja seadistatud windowsi operatsioonisüsteem.


VHD Booti eelised ja võimalused

 • Võimalus bootida operatsioonisüsteemi, mis asub kõvakettal Virtual Hard Disk-i (VHD) failis.
 • VHD-lt bootimine võimaldab kasutada oma süsteemi testkeskkonnana või lihtsalt arendamiseks, kus on omakorda võimalik katsetada kõiksugu programme, mida osade virtuaalmasinatega teha pole võimalik.
 • VHD-lt bootimine on võrdväärne primaalselt kettalt bootimisega (alglaadimisega), mis annab võimalikult hea võimaluse kasutada arvuti riistvara ligilähedaselt, mida enamasti tavaliste virtuaalmasinatega teha pole võimalik.


VHD Booti piirangud

 • NB! VHD'lt alglaadimine (bootimine) võimalik vaid juhul kui sul on arvutisse eelnevalt paigaldatud üks nendest op.-süsteemidest:

- Windows 7 Ultimate

- Windows 7 Enterprise

- Windows Server 2008 R2

 • VHD-l olevas operatsioonisüsteemis ei ole võimalik kasutada BitLocker-it.
 • VHD-l olevas operatsioonisüsteemis ei ole võimalik kasutada Hibernate funktsiooni.
 • Soovitatavalt kasutada vaid võimekamate arvutite puhul. Soovitatakse vältida nõrgemaid arvuteid ja sülearvuteid.


Vajalikud komponendid/vahendid

- ImageX - võimalus salvestada, muuta ja paigaldada Windowsi kujutisfaile.

 • DISKPART - ketaste, partitsioonide ja volume-ide haldamise tööriist.
 • BCDedit - BCD (alglaadimise) seadistuste muutmise ja loomise tööriist.
 • Vaba kõvakettaruum (20GB - 25GB+) oleneb kui suurt virtuaalset ketast keegi teha soovib.
 • Vabalt valitud Windows operatsioonisüsteemi "install.wim" fail. (ehk see eelnevalt seadistatud Windows-i "install.wim" fail, mida sa oma virtual hard disk-ile paigaldama hakkad)

- selle õpetuse puhul kasutame näitena 32bit-ise Windows 7 install.wim faili.


Ettevalmistused

1. Esiteks on meil vaja alla laadida WAIK (Windows AIK ehk Windows Automated Installion Kit), mille saab siit: http://www.microsoft.com/download/en/confirmation.aspx?id=5753 (selle sees on meile vajalik tööriist nimega ImageX)

2. Allalaetud WAIK fail on .iso fail, mis tuleb kirjutada tühjale CD või DVD plaadile (Burn ISO image). Valmiskirjutatud plaadilt paigaldada WAIK-i oma arvutisse.

- Kui sul puudub tühi CD või DVD plaat, siis on ka võimalus waik.iso lahti pakkida (nt: WinRAR programmiga) või mountida (nt: Daemon Tools programmiga) ja siis seejärel WAIK omale arvutisse paigaldada.

3. Kuna me kasutame ImageX tööriista käsurealt, siis on soovitatav otsida äsja installitud WAIK kaustast (vaikimisi: C:\Program Files\Windows AIK\Tools\) faili nimega ImageX.exe (vastavalt oma op-süsteemi arhitektuurile, kas X86, amd64 või ia64) ja kopeerida leitud fail oma Windows System32 (C:\windows\system32) kausta.

4. Järgmiseks loome asukoha kuhu hakkame VHD faili looma. Loome näiteks kausta "vhd" "C:\" kettale (ehk: C:\vhd\).

5. Otsi nüüd välja enda seadistatud Windows-i operatsioonisüsteemi "install.wim" fail. Kopeeri "install.wim" fail eelnevalt tehtud "vhd" kausta (C:\vhd\).

- Õpetuse lõppedes võite selle install.wim faili "vhd" kaustast kustudada, kuna seda ei ole enam lihtsalt vaja.

NB! Selleks, et VHD kettasse bootimine oleks edukas peab teil olema eelnevalt ette valmistatud ja seadistatud "install.wim" fail, mis vastab teie süsteemile.

VHD ketta loomine

1. Esiteks avame Command Prompt-i (cmd) administraatori õigustes (Run as administrator).

2. Avanenud aknasse ehk käsureale kirjutame: diskpart (Avaneb DISKPART tööriist, kus me hakkame Virtual Hard Disk-i looma.)

3. Järgmiseks kirjutame käsureale järgmised käsud:

create vdisk file=<asukoht kuhu virtual hard diski loome ja soovitud VHD nimi> maximum=<VHD diski suurus> type=<ketta tüüp>

ehk näiteks:

create vdisk file=c:\vhd\x86windows7.vhd maximum=25000 type=fixed

Tulemuseks saame VHD ketta nimega "x86windows7.vhd", mis asub "C:\" kettal "vhd" kaustas, on 25GB suur ja fikseeritud suurusega ehk ei laiene. (kohe eraldatakse kõvakettast 25GB)


Nüüd valime meie loodud ".vhd" faili käsuga:

sel vdisk file=<VHD faili asukoht koos .vhd failinimega>

ehk näiteks:

sel vdisk file=c:\vhd\x86windows7.vhd


Paigaldame virtual hard disk-i meie op.-süsteemi külge käsuga:

attach vdisk


Kuvame arvuti kettanimistu käsuga:

list disk


Nüüd valime meie äsja loodud ketta (disk mis on 25GB suur ja millel on tärn ees) käsuga:

sel disk <diski number millel tärn ees ja on 25GB suur>


Loome peamise partatsiooni käsuga:

create part primary


Valime partatsioon 1, mille me just tegime käsuga:

sel part 1


Määrame selle paratsiooni aktiivseks käsuga:

active


Teeme sellele paratsioonile formati (NTFS süsteemiks ja kiiresti ehk quick) käsuga:

format fs=ntfs quick


Nüüd omistame selle ketta käsuga:

assign


Väljume DiskPartist käsuga:

exit

VHD kettale op.-süsteemi paigaldamine

1. Nüüd hakkame edasi kasutama ImageX tööriista. NB! Selle näite puhul peab ImageX.exe asuma windows system32 kaustas ja command prompt avatud adminsitraatori õigustes!

2. Vaatame "install.wim" faili (mis asub meil näiteks: C:\vhd\ kaustas) index numbrit ImageX tööriista abil.

Kirjutame käsureale järgmise käsu (eeldades, et Command Prompt-i vahepeal ei sulgetud):

imagex /info <install.wim faili asukoht>

ehk näiteks:

imagex /info c:\vhd\install.wim


3. Nüüd otsime kuvatud tekstist (alguses ~3 rida) <IMAGE: INDEX="nr"> index numbrit. Meie näite puhul on selleks numbriks 1.

4. Kasutame uuesti ImageX tööriista, et paigaldada ("installeerida") "install.wim" failist operatsioonisüsteem meie virtuaalsele kettale (VHD kettale). See võtab aega kuskil 10-15 minutit, olenevalt arvutist.

Selleks kirjutame käsureale järgmise käsu:

imagex /apply <install.wim faili asukoht> /check <image index number> <vhd ketta täht>:\

ehk näiteks:

imagex /apply c:\vhd\install.win /check 1 G:\ 

Tulemust saame jälgida My Computer-i alt, et kas meie virtuaalsele kettale "G:\" on tekkinud kõik vajalikud kaustad ja failid, mis peale Windows-i paigaldamist olemas olema peaksid. Nüüd on olemas kõik vajalik VHD kettal, kuhu me soovime sisse bootida.


Ennem kui hakkame arvuti BCD faili konfigureerima, eemaldame VHD ketta My Computeri alt. Selleks läheme käsurealt uuesti DiskPart programmi ja eemaldame VHD ketta.

Siseneme DISKPART programmi käsuga:

diskpart

Valime meie virtuaalse kõvaketta:

sel vdisk file=<VHD ketta asukoht>

ehk näiteks:

sel vdisk file=c:\vhd\x86windows7.vhd

Eemaldame virtuaalse ketta My Computer-i alt käsuga:

detach vdisk

Väljume DiskPartist käsuga:

exit


BCD faili konfigureerimine

Nüüd alustame BCD-i konfigureerima BCDedit tööriistaga. Eesmärgiks on luua uus Windows Boot Loader tabel, mis sisaldab andmeid meie VHD ketta kohta. Tulemuseks peaksime saama arvuti millel on näiv "Dual Boot" süsteem, kus saab peale arvuti taaskäivitamist valida, kas alglaadida esialgsesse op.-süsteemi või op.-süsteemi mis asub meie virtuaalsel kettal.

1. Käivitame BCDEdit tööriista, kust avaneb meile pilt windows boot managerile ja windows boot loaderile. Selleks kirjutame käsureale järgmise käsu:

bcdedit

2. Et asja lihtsamaks teha, kopeerime hetkel olemasoleva boot loaderi tabeli ja hakkame seda muutma. Teeme seda sellepärast, et ei peaks tabelit nullist tegema hakkama. Selleks kirjutame käsureale järgmise käsu:

bcedit /copy {current} /d "Boot From VHD"

3. Tulemuseks peaks meil nüüd olema windows boot manager ja kaks windows boot loaderi tabelit. Tulemust vaatame käsuga:

bcdedit

4. Edasi hakkame kopeeritud windows boot loaderi tabelit meile vajalike väärtustega seadistama.


Määrame ära meie seadme käsuga:

bcdedit /set {<tekitatud koopia identifier-i täispikk kood>} device vhd=[<ketas, kus VHD fail asub>]<VHD faili täpne asukoht kettata>

ehk näiteks:

bcdedit /set {270c0335-a114-18e0-9101-0024555a75b1} device vhd=[C:]\vhd\x86windows7.vhd


Määrame ära meie op.-seadme käsuga:

bcdedit /set {<tekitatud koopia identifier-i täispikk kood>} osdevice vhd=[<ketas, kus VHD fail asub>]<VHD faili täpne asukoht kettata>

ehk näiteks:

bcdedit /set {270c0335-a114-18e0-9101-0024555a75b1} osdevice vhd=[C:]\vhd\x86windows7.vhd


Määrame, et HAL tuvastus oleks sees käsuga:

bcdedit /set {<tekitatud koopia identifier-i täispikk kood>} detecthal on

ehk näiteks:

bcdedit /set {270c0335-a114-18e0-9101-0024555a75b1} detecthal on


Määrame/muudame meie loodud windows boot loaderi kirjeldust käsuga:

bcdedit /set {<tekitatud koopia identifier-i täispikk kood>} description "<VHD ketta lühikirjeldus>"

ehk näiteks:

bcdedit /set {270c0335-a114-18e0-9101-0024555a75b1} description "VHD Boot Windows 7"


5. BCD tulemuseks peaks meil nüüd olema windows boot manager ja kaks windows boot loaderit, kus üks boot loader on seadistatud bootima VHD kettalt.

VHD ketta kirjeldus meie näite puhul on "VHD Boot Windows 7".

Device-i (seadme) asukoht on vhd=[C:]\vhd\x86windows7.vhd ja osdevice (op.-seadme) vhd=[C:]\vhd\x86windows7.vhd.


Tulemust vaatame käsuga:

bcdedit


6. Lõpetuseks teeme arvutile algkäivituse (restart), kui kõik on õigesti seadistatud, peaksime saama valida kahe erineva süsteemi vahel kuhu sisse bootida. Üks nendest on meie algne op.-süsteem ja teine VHD kettale äsja paigaldatud op.-süsteem.

Kasutatud materjalid

http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/dd758779%28en-us%29.aspx

http://blogs.technet.com/b/aviraj/archive/2009/01/18/windows-7-boot-from-vhd-first-impression-part-2.aspx


Autor

Kristo Kapten A22

Koostatud: 28.09.2011

Täiendatud: 10.10.2011