AST-artiklid

From ICO wiki
Revision as of 19:48, 2 February 2019 by Edmund (talk | contribs) (→‎Valitud teemad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Andmesalvestustehnoloogia aines valitud viki artiklite teemad.

Artikli lõppu lisada kindlasti ka aine kategooria:

NB! Kindlasti lisada aine kategooria artikli lõppu: [[Category:Andmesalvestustehnoloogiad]]

Valitud teemad

nimi, grupp

Holographic data storage - Marko Esna AK21

SMB/CIFS - Madis Võrklaev AK21

iLO - Rudolf Purge AK21

Steganograafia programmid - Annely Vattis AK21

Tmpfs - Aleksandra Sepp, AK21

LUKS - Kuldar Teinmann, AK21

Steganograafia - Marek Skorohhodov, AK21

SSHFS - Henri Paves AK21

ZFS - Sander Pihelgas AK21

Provisioning - Filip Fjodorov AK21

Automated storage tiering - Annika Kask AK21

Teema kirjutada kahekordsete nurksulgude vahele.

Vabad teemad

Ideid artikliteks

Teema valimine

Tutvuge materjaliga:

PS: Mainitud vead korduvad aastast aastasse ja antud materjaliga tuleks kindlasti tutvuda. Artiklite kirjutamine on üks ettevalmistus lõputöö tegemiseks ja on soovitatav sellesse väga tõsiselt suhtuda.

 • Teema valib tudeng ning panna kirja siia:
 • Õppejõud kinnitab teema
 • Artikkel tuleb esitada EIK'i vikisse
 • Leida kaastudeng kes hindab artiklit alamlehe discussion all (vt hindamismudel) - palun hinnangu juurde kirja panna ka tudengi nimi, õppegrupp ja kuupäev, millal hinnang kirjutati
 • Kui artikkel on valmis ja kaastudengi poolt hinnatud, siis tuleb sellest õppejõule teada anda, et saaks tagasisidet anda ja hinnata

Viki artikli formaat

 • Sissejuhatus
 • Sisu
  • Eelteadmised ja -tingimused artikli lugejale
  • Tehnilised nõuded (kui on)
  • Artikli sisu (vastav teemale!)
  • Näited
 • Kokkuvõte
  • Teema kokkuvõte + autori arvamus
 • Kasutatud materjalid