Category:Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine(kaugõpe)

From ICO wiki

Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale XML märgendikeelel baseeruvaid hajuslahendusi ja nende loomise võimalusi ning arendada õppijates .Net raamistiku vahenditega tarkvara arendamisoskuseid

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse XML märgendikeelt ning veebiteenuseid. Kursuse käigus disainitakse, koostatakse ja testitakse veebiteenustel ning XML märgendikeelel põhinevaid lahendusi.

Õpiväljundid

 • Õppija oskab kasutada XML märgendikeelt keerulisema strukuuriga andmete hoidmiseks ja esitamiseks struktureeritud kujul.
 • Õppija oskab avalikult kättesaadavate juhendite abil koostada lihtsamaid klientrakendusi levinud veebiteenustele.
 • Õppija oskab luua lihtsamaid veebiteenuseid kasutades selleks .Net raamistiku tehnoloogiaid ning vahendeid.
 • Õppija teab veebiteenuste turvamiseks kasutatavaid tehnoloogiaid ja vahendeid ning oskab leid tavaolukorras rakendada.
 • Õppija teab ning oskab kirjeldada hajusrakenduste kasutusvaldkondi ning nende arhitektuure.
 • Õppija oskab töötada 3-5 liikmelises meeskonnas.

Õppejõud

Mait Poska

 • mait.poska<ät> itcollege.ee
 • Skype: minamait
 • +372 53 469 734

Hinne

 • Hinne (100p / 100%) - Hinde kujunemisel arvestatakse kahte tööd:
  • Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2014, mis moodustab hindest 55%. 55p (koosneb kolmest osast) (vähemalt 51%)
   • XML (xsd, xslt) 5p
    • Retsensioonid XLM-i kohta 2p
   • Veebiteenus 18p
    • Veebiteenuse analüüs 3p
    • Retsensioonid Veebiteenuse kohta 3p
   • Klientrakendus veebiteenusele 18p
    • Retsensioonid Klientrakenduse kohta 3p
   • Esitlus 3p
  • Individuaalne teadmiste kontroll 45p
   • Teooria (Test) 20p (tulemus vähemalt 51%)
   • Praktiline (Programmeerimine) 25p (tulemus vähemalt 51%)


Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd

Tähtajad

 • XML fail NB! Täpsem info
  • XML fail, stiilifail ja skeemifail peavad olema valmis ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 08. märts 2014.
  • Retsensioonid XML-failide kohta peavad tehtud olema 15. märts 2014.
 • Veebiteenus NB! Täpsem info
  • Veebiteenus peab olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 25. mai 2014.
  • Retsensioonid veebiteenuste kohta peavad tehtud olema 31. mai 2014.
 • Klientrakendused NB! Täpsem info
  • Klientrakendused peavad olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 25. mai 2014.
  • Retsensioonid klientrakenduste kohta peavad tehtud olema 31. mai 2014.


Retsensioonid

Iga grupp peab tegema lisaks igale grupitööle vastavalt ka 2 retsensiooni. Retsensioonid võib teha vabalt valitud gruppide tööde kohta. Tingimuseks on see, et ühe töö kohta saab teha maksimaalselt kolm retsensiooni.

Seega kokku tuleb esitada 6 retsensiooni ühel grupil.

Kui grupp on teinud vaid ühe retsensiooni, siis selle eest saab 2 punkti. Kui sellele lisandub ka teine retsensioon, siis teise retsensiooni eest saab 3 punkti. Kokku 5 punkti. Lisaks tuleb silmas pidada retsensioonide minimaalseid pikkusi projektide kohta. Retsensioonide minimaalsed pikkused

Meeskonnad

Ühte meeskonda võib kuuluda 3 kuni 4 tudengit. Gruppi kuuluvate tudengite nimekiri kinnitatakse esimese projekti esitamisega.

Projekti kaitsmisele registreerumine

Siia ilmuvad kuupäevad ja kellaajad, millal on võimalik oma projekti kaitsta.

Teemad

XML failivorming ja sellega seotud tehnoloogiad

XML failivorming

Loengusalvestused

Teooria

Praktika

Veebiteenused

Loengud

Veebiteenuste loomine

Andmebaasiga ühendumine

Veebiteenuste turvamine

Praktika

Veebiteenuste kasutamine

Praktika

Praktikum: Flickr'i veebiteenusele klientrakenduse loomine

Arhiiv

2012 Kevad

Loengud

Praktikumid

Meeskonnad 2012

 • Meeskond "-.-"*
  • Erki Miilberg (projektijuht)
  • Kalev Vallsalu
  • Oliver Naaris
  • Margo Kuustik
 • Meeskond "PhoneBook"
  • Lauri Jansen
  • Tanel Jüris
  • Madis Rääk
 • Meeskond "LLL"
  • Joonas Püüa
  • Janno Toomingas
  • Janek Kople
  • Roland Krindal
 • Meeskond "Peeter VR2"
  • Lennart Lüsi
  • Kairo Koik
  • Marek Kikas
  • Kaivar Kull

Pages in category "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine(kaugõpe)"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.