Category:Windows Server administreerimine

From ICO wiki
Revision as of 08:48, 29 May 2015 by Tlepik (talk | contribs) (→‎Eksam)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Windows Server administreerimine

Eesmärk

Õppeaine eesmärk on tutvustada Windows Server operatsioonisüsteemil baseeruvate serverite paigaldust, haldamist ja turvamist. Õppeaine arendab õppija administreerimisoskuseid ning teadmisi serveritel kasutatavatest operatsioonisüsteemidest.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows Server operatsioonisüsteemil baseeruvate serverite paigaldust, haldamist, turvamist ning veaotsingut. Pikemalt vaadeldakse Windows Serveri teenuseid, mis on seotud hulgipaigalduse, võrgu infrastruktuuri ning Active Directory'iga.

Õpiväljundid

* Õppija oskab teostada Windows Server tarkvaratoote paigaldust.
* Õppija teab ning oskab nimetada Windows Serveri peamisi rolle ning selgitada nende ülesandeid.
* Õppija oskab paigaldada Windows Server'ile AD DS, DHCP, DNS ja failiserveri rolle ning neid lihtsamatel juhtudel seadistada.
* Õppija oskab hallata kasutajaid ja kasutajate gruppe ning rakendada grupipoliitikaid.
* Õppija oskab teostada lihtsamatel juhtudel tagavarakoopiaid ning tagavarakoopiate abil riknenud andmeid taastada.

Hinde kujunemise selgitus

Kontrolltöö on planeeritud pärast kindla teemade ploki läbimist, mis sisaldab mitu sarnast või omavahel seotud teemat. Semestri jooksul on 2 kontrolltööd, iga kontrolltöö eest saadud hinne määrab 25% ulatuses arvestuse lõpphindehinde ning 50% hindest moodustab iseseisva tööna valminud juhend ja kahele teisele sellel semestril valminud juhendile arvustuse tegemine.

Edukalt sooritatud Microsofti eksam 70-410 annab õiguse kursuse läbida ainult juhendit tehes!

Kontrolltöödest: küsimused koostatakse läbitud materjali alusel, praktilised ülesandeid koostatakse praktika tundides käsitletud ülesannete alusel. Mõlemas kontrolltöös on minimaalne õigete vastuste hulk vähemalt 51%.

Iseseisva tööna koostatav juhend või ülevaade ning kahe teise juhendi arvustus tuleb majutada aadressile http://wiki.itcollege.ee. Töö hindamisel arvestatakse eelkõige teema käsitlemise põhjalikkust, asjakohasust ning praktilist rakendatavust.

Referaadi / juhendi / Wiki täiendamise fakti esitamise tähtaeg on: 10. detsember 2013. Teema valikust palun teada anda e-mailile.

Windows Server: ülekirjutamiseks lubatud teemad - kõik teemad, mis vajavad sisulist uuendamist Windows Server 2012 tulekuga! - täiendamisel !

Võimalikud referaadi / juhendi / Wiki teemad

* Paku välja ise midagi Windowsi administreerimise ja ülesehitusega seotut! 
* Litsenseerimine ja hinna kalkulatsioonid 3 ja 5 aasta perspektiivis. 
* Terminal Service ja terminali teenuste litsenseerimine 
* ReFS ülesehitus
* NTFS ülesehitus
* Internet Information Services - IIS 8.0 Võrdluses vanadega või võrdlus Apache'i / ngnix-iga.
* MIT Kerberos realmi võrdlus AD Kerberos realmiga.
* Active Directory Lightweight Directory Services
* Smart kaardi rakendamine Windowsi Domain'is
* ID Kaardi Audentimine Windows Domain'is
* Hyper-V
* EMET Juurutamine kodus ja suures süsteemis
* Microsoft DNS-i turvaline implementeerimine 
* Windows Server 2012 Dynamic Access Control 
* Windows Server 2012 ja pilve teenus 
* Windows Deployment Services
* Windows Serveri kaughalduse võimalused ja meetodid
* Windowsi registri ülesehitus 
* Windows Serveri faksiteenus
* Windowsi automaatpaikamine organisatsioonis 
* BitLocker 
* Windowsi võimalikud rollid 
* jne ..

Referaadi teema võib suupärasemaks teha.


Sissejuhatus

Loengusalvestused

Ligipääsetavad õppe infosüsteemis!


Laborid

31.10.2013 Windows Serveri install

07.11.2013 Asjad laboris testimiseks (mõningatel on esimene ülesanne tehtud!)

Siit saab kontrollida, kas masinas on kõik korras laborite tegemiseks: http://enos.itcollege.ee/~tlepik/20410B-ENU-SetupGuide.zip

Teooria

Slaidid on kättesaadavad õppeinfosüstemist.

Käsitletud teemad seoses operatsioonisüsteemiga Windows Server 2012

Installatsioon ja haldus

Active Directory paigaldamine ja häälestamine

Kasutaja kontode ja gruppide haldus

Active Directory haldamise automatiseerimine

IPv4, DHCP ja DNS-i häälestamine

IPv6 häälestamine ja lokaalsed kettad

NTFS õigused, failide jagamine

1. kontrolltöö

Küsimustik

Stsenaarium -hindamise kriteeriumid


Kokkuv6tte

Küsimused :


Küsimustik

Ülessanne:

Ülesande kirjeldus


Referaadid 2013

Referaatide leheke 

Terminitest

Avalikud sõnastikud:

http://akit.cyber.ee/

http://www.vallaste.ee/

Mõlema allikaga võib vaielda, eesti keel on alati olnud mitmekesine.

Lisaks avalikele allikatele on veel IT terminite standardid olemas raamatukogudes.

Arhiiv