Difference between revisions of "Juhend: Kodutöö aines "Programmeerimine CSharp keeles" (2013)"

From ICO wiki
(Meeskond "Meeskondbrah")
Line 298: Line 298:
 
*Andre Padu
 
*Andre Padu
 
*Janno Mäemets
 
*Janno Mäemets
 +
 +
Retsensioonid:
 +
*Meeskonna "GiftsForYou" analüüsi [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:GiftsForYou retsensioonid]

Revision as of 20:01, 23 November 2013

Kodutöö aines "Programmeerimine C# keeles"

Eesmärk

Saada praktiline arenduskogemus .NET keskkonnas ning arendada meeskonnatöö kogemust ja analüüsivõimet.

Reeglid

Ühte projektimeeskonda kuulub 3-4 tudengit. Ühel teemal võib teostada projekti üks või mitu meeskonda.Töö käiku kajastatakse https://wiki.itcollege.ee keskkonnas või soovi korral võib seda teha ka ajaveebis(blogis). Ajaveebi pidamise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg ja dokumentatsioon) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest. Ajaveebi loob ja ajaveebi haldab projektimeeskond vabalt valitud (avalikus) keskkonnas. Projekt lisatakse versioonihaldusesse, kasutades selleks [Team Foundation Service'it http://tfs.visualstudio.com/] ning õppejõule antakse ligipääs. Õppejõu live id: maitposka ät hotmail.com .

Tähtaegadest kinnipidamine

Projekt jaguneb alamosadeks, millele on määratud tähtajad. Maksimumpunktide saavutamiseks tuleb tähtajaks esitada töö, mis vastab püstitatud nõuetele. Kui töö esitatakse tähtajast hiljem ,kaotatakse iga hilinenud päeva kohta 10% punktidest. Maksimaalselt kaotatakse 50%.

Näide: Töö esitamise tähtaeg on 4.09.2013 kell 23:59 ja selle osa eest on võimalik teenida 8p. Meeskond1 esitab töö, mis vastab nõuetele, tähtajaks. Tulemus:8p Meeskond2 esitab töö, mis vastab nõuetele 05.09.2013 02:00 (ehk tähtajast paar tundi hiljem). Tulemus: 7,1 punkti. Meeskond3 esitab töö, mis vastab nõuetele 06.09.2013 12:00 (ehk tähtajast paar päeva hiljem). Tulemus: 6,4 punkti.

Hindamine

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud. Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus. Tehnilisi ja vormistuslike puudujääke on võimalik korvata lisavõimaluste realiseerimisega.Üldjuhul tuleb loodud lahendust ka praktikumides või loengutes teistele tudengitele tutvustada (ca 10 min). Nagu eelpool mainitud, koosneb projekt erinevatest osadest. Punktide arvu määramisel arvestatakse ka tähtajast kinni pidamist, mille toimimisloogika on kirjeldatud eespool.

Meeskonna kokkupanek ja idee

09.11.2013 (2p)

Tekitatakse meeskonna wiki lehekülg. Meeskonnal peab olema nimi ning see koosneb kolmest kuni viiest liikmest. Määratakse projektijuht. Juhul kui hakatakse blogi pidama kuskil mujal keskkonnas ilmub selle kohta link. Paari sõnaga peaks kirjeldama idee olemust nii, et selle üldine suund oleks arusaadav.

Analüüs

16.11.2013 (6p) Analüütilise osa eesmärgiks on arendada tudengite analüüsioskust, mida on vaja ka päris tarkvaraarenduse protsessi juures.NB! Miinimum sõnade arv 700 Selle osa käigus peab valmima loodava rakenduse analüüs, mis sisaldab muu hulgas ka:

 • Analüüs rakendusele. (Mida see endas sisaldab? Mis on selle eesmärk? Mida tavakasutaja sellega teha saaks? Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?) Kui on tööjaotus paigas, siis tuua ka see välja.
 • Tuua välja nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse kindlasti teostada(Must have)
 • Nimekiri funktsionaalsustest, mis võiks olla, aga mida ei pruugita ajapuuduse tõttu realiseerida.(Nice to have)

Retsensioon 23.11.2013 (3p)

Prototüüp

30.11.2013(10p)

Valmib projekti esmane realisatsioon. Laias laastus on peafunktsionaalsused realiseeritud(Nimekiri funktsionaalsusest, mida plaanitakse teostada). Programmis võib esineda üksikuid, kuid mitte väga suuri vigu.

Retsensioon 07.12.2013(5p)

Lõpptoode

16.12.2013(20p) Selleks faasiks peab projekt maksimumpuntkide saavutamiseks olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

Retsensioon 05.01.2012(5p)

Esitlus/Kaitsmine

Toimub loengutes/praktikumides (4p) Esitlusel kaitstakse projekti. Tutvustatakse tehnoloogiat, mida kasutati rakenduse realiseerimiseks. Lühidalt räägitakse tööjaotusest ning probleemidest, mis tekkisid projekti realiseerimisel. Näidatakse lähtekoodi ja demonstreeritakse oma rakendust teistele tudengitele, kes võivad selle kohta küsimusi küsida. Kestvus ~20min.

Kaitsmise ajad

Siia ilmuvad kaitsmise ajad

Teemad 2013 sügis

Kodutööna tuleb luua:

Kodune raamatukogu

Kodudes on tihti erinevaid raamatuid (filme, muud nänni) ja sõbrad tahavad neid vahel laenutada. Loo rakendus, mis

 • Võimaldaks sisestada kodused raamatud
 • Võimaldaks luua laenutajate profiile
 • Raamatuid välja laenutada (tähtajaliselt)
 • Laseks koostada erinevaid aruandeid (kodusolevad raamatud, väljalaenutatud raamatud, tähtaja ületanud laenutused jne)


Lisavõimalused

 • Kui laenutaja profiilis on e-mail, siis saada automaatselt e-kiri „kallis sõber see ja see, Sinu käes on minu raamat, kas tood tagasi ka?”
 • Kuva hoiatused, kui laenutaja laenutuste ajalugu on vilets või kui mõni raamat on tagastamata.
 • Lase lisada raamatutele pilt
 • Loo lihtne veebiliides (et sõbrad saaksid veebist vaadata, mis raamatud kasutajal kodus veel alles on)

Või

CRM

Oma klientidest peab olema ülevaade. Loo rakendus, mis võimaldab:

 • Kliente ning nende kontaktisikuid sisestada, muuta ning kustutada
 • Võimalda sisestada kliendikontakte
 • Koostada hinnapakkumisi klientidele, kusjuures hinnapakkumine lisatakse süsteemi ka kui kliendikontakt ning saadetakse samast süsteemist kliendile.
 • Kliendi andmete vaatamisel kuvatakse ka kliendikontaktid


Lisavõimalused

 • Loo võimalus, kus kontaktisiku sünnipäeva saabumisel saadetakse automaatselt inimesele meil õnnesoovidega
 • Õnnitlusmeilide template’sid võiks olla mitu
 • Loo võimalus kliendi huvide (huvialade) kajastamiseks süsteemis

Tetris(XNA)

XoniX(XNA)

Nõuded rakendusele

Loodav rakendus peab:

 • Peab kasutama andmebaasi (erikokkuleppel ka XML formaadis andmeallikat)
 • Peab võimaldama tegevuste kohta registri pidamist (logi)
 • Kasutama kasutajaliidesena ühte järgmistest: Windows Presentation Foundation, Windows Phone 8, Windows 8 Store App või ASP.Net

Loodav rakendus peab olema loodud objektorienteeritud lähenemist kasutades! Klassid, klassid, klassid

Lisapunkte annab:

 • Silmailu
 • Kood on kirjutatud häid praktikaid järgides ja on veatu(testimine, testimine, testimine)
 • Orginaalsed ideed ja hea äriidee

Nõuded XNA projektile

Loodav mäng peab sisaldama:

 • Erinevaid tasemeid
 • Punktiarvestust
 • XBox puldi tuge
 • Klaviatuurilt juhtimise tuge

Loodav mäng peab olema loodud objektorienteeritud lähenemist kasutades! Klassid, klassid, klassid

Lisapunkte annab:

 • Silmailu
 • Kood on kirjutatud häid praktikaid järgides ja on veatu(testimine, testimine, testimine)
 • Orginaalsed ideed ja hea story


Meeskonnad 2013

Meeskond "Ajarändurid"

Meeskonna wikileht: "Ajarändurid"

Liikmed:

 • Marten Jänt
 • Joosep Taluväli
 • Sandra Loho
 • Ranno Maripuu

Retsensioonid:

Meeskond "Rock Desk"

Meeskonna wikileht: "Rock Desk"

Liikmed:

 • Stanislav Gorski
 • Murdho Savila

Meeskond "Meeskondbrah"

Meeskonna wikileht: "Meeskondbrah"

Liikmed:

 • Erling Tammisto
 • Artur Tomba
 • Kaspar Jesse Tormis
 • Oliver Vahenõmm

Retsensioonid:

 • Meeskonna "Meeskondbrah" analüüsi retsensioon
 • Meeskonna "Rock Desk" analüüsi retsensioon meeskonnalt "Meeskondbrah"

Meeskond "Ventilaator"

Meeskonna wikileht: "Ventilaator"

Liikmed:

 • Tauri Metsoja
 • Ahto Luuri
 • Raul Prosso

Retsensioonid:

Meeskond "TÜC"

Meeskonna wikileht: "TÜC"

Liikmed: Anna Carina Vainola, Ülle Tiitson, Tiit Teder

Retsensioonid:

Meeskond "ITK Life"

"Meeskonna wikileht"

Liikmed:

 • Siim Talvik
 • Kätlin Hein
 • Kristo Kuiv
 • Rauno Villberg

Retsensioonid:

Meeskond "LastNight"

Meeskonna wikileht: "LastNight"

Liikmed:

 • Margus Birk
 • Doris Hallmägi
 • Andres Kalev
 • Piia-Helin Oras

Retsensioonid: Meeskonna "LastNight" projekti analüüsi retsensioon meeskonnalt !.

Meeskond "!"

Meeskonna wikileht!

Liikmed:

 • Jander Lapmaa
 • Fred Moritz
 • Mihkel Ehrlich

Retsensioonid:

Meeskond "Lingviinid"

Meeskonna wikileht: Meeskond Lingviinid

Liikmed:

 • Johanna Mariah Kammiste
 • Karin Lepik
 • Triin Oja
 • Olga Trikk

Retsensioonid:


Meeskond "DenTnet"

"Meeskonna wikileht"

Liikmed:

 • Kristjan Oliver Kruus
 • Rene Hollo
 • Indrek Luts


"Retsentsioonid:" Retsensioon meeskonnalt Lingviinid: DenTnet retsensioon

MeeskondX

wiki

Liikmed:

 • Henri Abel
 • Eda Post
 • Raudo Lepik
 • Mart Naris

Meeskond "pöial"

"Meeskonna wikileht"

Liikmed:

 • Stenn Mäeots
 • Priit Aarma
 • Paul Niidas
 • Kert Treikelder

Retsensioonid:

 • Meeskonna "pöial" analüüsi retsensioon meeskonnalt ITK Life

Meeskond Nimetud

"Meeskonna wikileht"

Liikmed:

 • Jevgenia Motorenko
 • Kentti Koppel
 • Aare-Arnold Äkke

Retsensioonid

Meeskonna "Rock Desk" analüüsi retsensioon

Meeskond "SI"

Meeskonna wikileht: "SI"

Liikmed:

 • Kert Kukk
 • Roland Pukk
 • Anti Meos
 • Kristjan Adrat

Meeskond "WizERD"

Meeskonna wikileht: "Meeskonna wikileht"

Liikmed:

 • Kaspar Kallas (projektijuht)
 • Raido Kivinurm
 • Rico Veskiväli
 • Meelis-Marius Pinka

Meeskond "Lupardid"

Meeskonna wikileht: "Meeskonna wikileht"

Liikmed:

 • Madis Männik (projektijuht)
 • Timo Triisa

Meeskond "GiftsForYou"

Meeskonna wikileht: "Meeskonna wikileht"

Liikmed:

 • Jevgeni Širai (projektijuht)
 • Andre Padu
 • Janno Mäemets

Retsensioonid: