Skriptimiskeeled aine aruanded 2010 sügis

From ICO wiki

Siia tulevad kodus tehtud tööde lingid

Esitaja nimi

Vabad ideed

Alvar Unuks AK41

Suurima andmemahuga paketite leidmine

!#/bin/bash
sed -ne '/^Package: \(.*\)/{s//\1/;h;};/^Installed-Size: \(.*\)/{s//\1/;G;s/\n/ /;p;}' /var/lib/dpkg/status | sort -rn

Reget Kalamees DK21

Skript otsib vabade Wifi AP-de hulgast kõige kiirema ühenduse ja haagib end selle külge

Kaspar Prei

Skript leiab dublikaat failid BASH

Skript leiab dublikaat failid Python

Skript, mis leiab application log'ist viimase nädala joosul tehtud "Error" tüüpi kirjed ja edastab need administraatorile e-kirjana Powershell

Lembit Elmik AK21

  • Bash - Skript, mis kontrollib võrguühenduse olemasolu ning selle puudusel diagnoosib häda.

V6rgudiagnoosiskript

  • Python - SSH vigaste logimiste järgi source IP hosts.deny faili ja lisatud IP'd mailile (saadetud õppejõu mailile)
  • PowerShell - Arvuti andmete (mälu hulk, protsessori tüüp jne.) kuvamine

Marko Valing

Lauri Liibert AK21

Siim Liivand AK41

Sander Tuulik AK41

Skript mis otsib kõik pildi,video,muusika,dokumendi failid ja jagab need kaustadesse - BASH
Skript mis otsib kõik pildi,video,muusika,dokumendi failid ja jagab need kaustadesse - Python
Skript, mis leiab etteantud kataloogist või kettalt samanimelised failid ja väljastab nende nimekirja- PowerShell

Kristjan Karmo AK41

Chris Sinihelm AK41

Skript, mis tõstab kõik väikesed .txt failid ühte folderisse - BASH
Skript, millega saab public folderitesse õiguseid lisada ja neid sealt ka eemaldada - PowerShell
Skript, Samba seadistamiseks - Python

Nadežda Furs A31

Sigmar Muuga DK31

Siim Kullerkupp AK21

Risto Siitan A22