Category:Windows Server administreerimine:old

From ICO wiki

Windows server administreerimine

Eesmärk

Õppeaine eesmärk on tutvustada Windows Server operatsioonisüsteemil baseeruvate serverite paigaldust, haldamist ja turvamist, õppeaine arendab õppija administreerimisoskuseid ning teadmisi serveritel kasutatavatest operatsioonisüsteemidest.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse Windows Server operatsioonisüsteemil baseeruvate serverite paigaldust, haldamist, turvamist ning veaotsingut. Pikemalt vaadeldakse Windows Serveri teenuseid, mis on seotud hulgipaigalduse, võrgu infrastruktuuri ning Active Directoryiga.

Õpiväljundid

* Õppija oskab teostada Windows Server tarkvaratoote paigaldust.
* Õppija teab ning oskab nimetada Windows Serveri peamised rollid ning selgitada nende ülesandeid.
* Õppija oskab paigaldada Windows Server'ile AD DS, DHCP, DNS ning failiserveri rolle ning neid lihtsamatel juhtudel seadistada.
* Õppija oskab hallata kasutajaid ning kasutajate gruppe ning rakendada grupipoliitikaid.
* Õppija oskab teostada lihtsamatel juhtudel tagavarakoopiaid ning tagavarakoopiate abil rikenud andmeid taastada.

Hinnde kujunemise selgitus

Kontrolltöö on planeeritud pärast kindla teemade ploki läbimist, mis sisaldab mitu sarnast või omavahel seotud teemat. Semestri jooksul on 2 kontrolltööd, iga kontrolltöö eest saadud hinne määrab 25% ulatuses arvestuse lõpphindehinde ning 50% hindest moodustab iseseisva tööna valminud juhend ja kahele teisele sellel semestril valminud juhendile arvustuse tegemine. Arvestushinde saamise eelduseks on läbitud e-kursuste komplekt "6424: Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory". Juhend Microsoft IT Academy e-õppe kursuste kasutamiseks

Kontrolltöö koosneb valikvastustega küsimustest. Küsimused koostatakse läbitud materjali alusel. Praktilised ülesandeid koostatakse praktika tundides käsitletud ülesannete alusel. Minimaalselt on nõutav mõlemas kontrolltöös õigete vastuste hulk vähemalt 51%.

Iseseisva tööna koostatav juhend või ülevaade ning kahe teise juhendi arvustus tuleb majutada aadressile http://wiki.itcollege.ee. Töö hindamisel arvestatakse eelkõige teema käsitlemise põhjalikkust, asjakohasust ning praktilist rakendatavust.

Referaadi esitamise tähtaeg on: 28.november 2010

Windows Server administreerimine aines valminud referaadid 2011 kevad, kaugõpe

Windows Server: ülekirjutamiseks lubatud teemad

Teemad

Sissejuhatus

Loengusalvestused

Teooria


Teemad

Windows Server versioonid, Serveri rollid, Windows Server Core, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Hyper-V Server, Windows Home Server, Windows Small Business Server, Windows HPC Server, Windows Storage Server, Windows Server Foundation, Windows Home Server V2

Windows Server paigaldus

Teooria

Praktika


Teemad

Aktiveerimine, Windows Serveri paigaldus erinevatelt meediatelt, Windows operatsioonisüsteemi automaatpaigaldus, Windows Deployment Services, Serveri rollide seadistamine, Microsoft Assessment and Planning Solution Accelerator

Administreerimisvahendid

Teooria

Praktika

Teemad

Võrguühenduste seadistamine Windows operatioonissteemis, Server Manager Console, MMC, Windows PowerShell, EMS, Remote Desktop, RSAT Tools, Microsoft System Center Operations Manager, Reliability Monitor, Resource Monitor, Performance Monitor, Data Collector Sets, Task Manager, Windows System Resource Manager, WSUS, Background Intelligent Transfer Service, Performance Monitor, Windows Event Collector Service

Windows Server võrguteenused

Teooria

Praktika


Teemad

netsh, ipconfig, ping, tracert, nslookup, net, SID, DHCP relay agent, DNS forwarder, Dynamic Host Configuration Protocol, Automatic Private IP Addressing, Network Policy Server, Network Access Protection, DHCP Server, DHCP serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis, DNS serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis, RRAS serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis, DirectAccess serveri paigaldamine ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis

Active Directory infrastruktuur

Loengusalvestused

Teooria

Teemad

Active Directory Domain Services, Active Directory Lightweight Directory Services, Organizational Unit, Grupireeglite loomine ja rakendamine Windows Server 2008 R2 ja Windows 7 operatsioonisüsteemides,


Praktika

Lab: Windows Server 2008 R2 komplekslabor

Windows Server turvamine


Teemad

Event Viewer, Windows Server, WSUS, IIS veebiserveri turvamine, AppLocker'i seadistamine ja kasutamine, Kiipkaartidel põhinev kasutajate autentimine Windows Server operatsioonisüsteemis, Forefront Threat Management Gateway

Andmete haldamine

Teemad

Server Backup, Shadow Copy, Icacls, *.VHD, basic disks, dynamic disks, Failiserveri paigaldus ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis, Tagavarakoopiate loomine ja taaste Windows Server operatsioonisüsteemis, BranchCache paigaldus ja seadistamine Windows Server operatsioonisüsteemis

Active Directory Certificate Services

Muud teemad

  • Siia tulevad need teemad, mis otseseselt kuhugi mujale ei sobi.

Teemad

Litsenseerimine, Terminal Services, Windows SharePoint Services, Internet Information Services, Application Server, Failover Cluster, UDDI Services, Kerberos (Protokoll), VDI, IIS veebiserveri paigaldamine ja haldamine

Lingid

Arhiiv

This category currently contains no pages or media.