Difference between revisions of "Category:Erialatutvustus 2012"

From EIK wiki
Line 2: Line 2:
  
 
Mida kujutas endast sügissemestri aine "Õpingukorraldus ja erialatutvustus"? Nagu näha, koosneb aine nimetus kahest erinevast osast. Kursuse esimene loeng keskenduski selle esimesele poolele, ehk läbi viidi infotund. Enne ametliku õppeaasta algust algust viidi meid, emaskursuslasi, kurssi õppekorralduse ja sisekorra tutvustamisega, mida viisid läbi õppeosakonna juhataja Inga Vau, õppejõud Indrek Rokk ja haridustehnoloog – multimeedia  spetsialist Marko Puusaar.  Samuti võttis sõna üliõpilasesindus, kes andis lühikese ülevaate oma tegemistest. Ülejäänud loengud keskendusid erialatutvustele, mille käigus puutusime kokku mitmete huvitavate ja vahel mitte nii huvitavate inimestega. Kuna igas loengus võtsid sõna erinevad inimesed, siis taoline üksluisus loengutes, millega sageli võib kokku puutuda, oli välistatud  –  igasse loengusse sai väikese põnevusega mindud, sest igas loengus ootas ees keegi uus esineja, kavas midagi uut ja põnevat rääkida, tuginedes suuresti tema elukutsele ning kogemustele.
 
Mida kujutas endast sügissemestri aine "Õpingukorraldus ja erialatutvustus"? Nagu näha, koosneb aine nimetus kahest erinevast osast. Kursuse esimene loeng keskenduski selle esimesele poolele, ehk läbi viidi infotund. Enne ametliku õppeaasta algust algust viidi meid, emaskursuslasi, kurssi õppekorralduse ja sisekorra tutvustamisega, mida viisid läbi õppeosakonna juhataja Inga Vau, õppejõud Indrek Rokk ja haridustehnoloog – multimeedia  spetsialist Marko Puusaar.  Samuti võttis sõna üliõpilasesindus, kes andis lühikese ülevaate oma tegemistest. Ülejäänud loengud keskendusid erialatutvustele, mille käigus puutusime kokku mitmete huvitavate ja vahel mitte nii huvitavate inimestega. Kuna igas loengus võtsid sõna erinevad inimesed, siis taoline üksluisus loengutes, millega sageli võib kokku puutuda, oli välistatud  –  igasse loengusse sai väikese põnevusega mindud, sest igas loengus ootas ees keegi uus esineja, kavas midagi uut ja põnevat rääkida, tuginedes suuresti tema elukutsele ning kogemustele.
 +
  
 
Esimene erialatutvuse loeng sai alguse Peeter Uustal ja Peeter Raielo teemast "Helpdesk". Mõlemad Peetrid töötasid asutuses Skype ning nagu loengu teemast võib järeldada, töötasid mehed helpdeskis. Kuna tegemist on tööga kasutajatoes, siis tehti selgeks kuidas ja kuidas mitte tuleks kliendiga suhelda, eeldustest ja probleemidest töötamisel helpdeskis, mida kõike ilmestas üsnagi humoorikas näide video näol. Oli selgelt näha, et meestele meeldis millega ja kus nad elatist teenivad. Eriti jäi silma Uustali entusiasm kogu loengu vältel, mis saavutus kõigi esinejate seast ühe parima kontakti publikuga selle kursuse jooksul.
 
Esimene erialatutvuse loeng sai alguse Peeter Uustal ja Peeter Raielo teemast "Helpdesk". Mõlemad Peetrid töötasid asutuses Skype ning nagu loengu teemast võib järeldada, töötasid mehed helpdeskis. Kuna tegemist on tööga kasutajatoes, siis tehti selgeks kuidas ja kuidas mitte tuleks kliendiga suhelda, eeldustest ja probleemidest töötamisel helpdeskis, mida kõike ilmestas üsnagi humoorikas näide video näol. Oli selgelt näha, et meestele meeldis millega ja kus nad elatist teenivad. Eriti jäi silma Uustali entusiasm kogu loengu vältel, mis saavutus kõigi esinejate seast ühe parima kontakti publikuga selle kursuse jooksul.
 +
  
 
Teine külalisesineja, Janika Liiv, rääkis subjektiivselt programmeerimisest, stereotüüpidest ja kogukonnast. Õppides ise süsteemide administratsiooni, omades tegelikult minimaalset huvi programmeerimise vastu, oli see üks vähim huvitavamaid teemasid. Kuid tore oli see, et sisse oli toodud taoline esineja, kes oli võimeline motiveerima neid vähemuses olevaid naissoost tudengeid ja tudengeid kõiki, kes olid valinud tee infotehnoloogia suunas omades selles valdkonnas minimaalseid või sootuks mitte mingisuguseid teadmisi. Presentatsioon ise keskendes eelkõige programmeerimiskeelele Ruby, millest sai alguse Janika karjäär ja tema püüdlustest edendada programmerimist naiste seas.  
 
Teine külalisesineja, Janika Liiv, rääkis subjektiivselt programmeerimisest, stereotüüpidest ja kogukonnast. Õppides ise süsteemide administratsiooni, omades tegelikult minimaalset huvi programmeerimise vastu, oli see üks vähim huvitavamaid teemasid. Kuid tore oli see, et sisse oli toodud taoline esineja, kes oli võimeline motiveerima neid vähemuses olevaid naissoost tudengeid ja tudengeid kõiki, kes olid valinud tee infotehnoloogia suunas omades selles valdkonnas minimaalseid või sootuks mitte mingisuguseid teadmisi. Presentatsioon ise keskendes eelkõige programmeerimiskeelele Ruby, millest sai alguse Janika karjäär ja tema püüdlustest edendada programmerimist naiste seas.  
 +
  
 
"Karma" – loeng Martin Paljaku poolt –  freelancer ja iseõppija. Peamised teadmised on tulnud ise õppides ja läbi töökogemuste, omades mitte mingisugust kõrgharidust. Peamiselt rääkis mida tähendab olla freelancer ning selle ameti positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, kuidas selles alas läbi lüüa ning valmisolekust kiiretest muutustest infotehnoloogias. Presentatsioon omas rohkesti erinevaid näiteid, millest tulenevalt oli küllaltki huvitav jälgida, kuid Paljak esinejana tundus olevat kohati ebakindel publiku ees, mis omakorda tekitas endal ebamugavust.
 
"Karma" – loeng Martin Paljaku poolt –  freelancer ja iseõppija. Peamised teadmised on tulnud ise õppides ja läbi töökogemuste, omades mitte mingisugust kõrgharidust. Peamiselt rääkis mida tähendab olla freelancer ning selle ameti positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, kuidas selles alas läbi lüüa ning valmisolekust kiiretest muutustest infotehnoloogias. Presentatsioon omas rohkesti erinevaid näiteid, millest tulenevalt oli küllaltki huvitav jälgida, kuid Paljak esinejana tundus olevat kohati ebakindel publiku ees, mis omakorda tekitas endal ebamugavust.
 +
  
 
Infotehnoloogia tööturust rääkis Andres Septer. Tegemist oli üsna huvitava ja praktilise teemaga. Saime teada Septeri isiklikust töökogemusest ja tööturust endast, et kuidas see töötab ja kuidas seal läbi lüüa, arvestades fakti, et Eestis on kitsas tööturg. Samuti viskas Septer paar näpunäidet tööturule astumisest, sest nagu teada, on algul tegemist niiöelda nõiaringiga: et tööd saada, nõutakse töökogemust, kuid samas kogemus ise eeldab tööd ennast. Oleks võinud vähem ülistada Linuxit, muus osas oli meeldiv loeng.
 
Infotehnoloogia tööturust rääkis Andres Septer. Tegemist oli üsna huvitava ja praktilise teemaga. Saime teada Septeri isiklikust töökogemusest ja tööturust endast, et kuidas see töötab ja kuidas seal läbi lüüa, arvestades fakti, et Eestis on kitsas tööturg. Samuti viskas Septer paar näpunäidet tööturule astumisest, sest nagu teada, on algul tegemist niiöelda nõiaringiga: et tööd saada, nõutakse töökogemust, kuid samas kogemus ise eeldab tööd ennast. Oleks võinud vähem ülistada Linuxit, muus osas oli meeldiv loeng.
Line 13: Line 17:
  
 
Firmast Ignite rääkisid Dea Oja, Mihhail Lapuškin, Stanislav Vasilyev ja Rene Katsev. Ütleks kohe otse välja, et ei meeldinud. Ärritav oli see, et juhataja kui selline, pidi lugema oma firma kohta käiva info otse paberilt maha ning ei suutnud seda oma sõnadega edasi anda. Üldiselt käis üks räige promomine ning oma firma ülistamine. Mängude eesmärk jäi segaseks, sest tulemus oli suhteliselt mõttetu. Kokkuvõtteks oli tegemist pigem negatiivse kogemusega.
 
Firmast Ignite rääkisid Dea Oja, Mihhail Lapuškin, Stanislav Vasilyev ja Rene Katsev. Ütleks kohe otse välja, et ei meeldinud. Ärritav oli see, et juhataja kui selline, pidi lugema oma firma kohta käiva info otse paberilt maha ning ei suutnud seda oma sõnadega edasi anda. Üldiselt käis üks räige promomine ning oma firma ülistamine. Mängude eesmärk jäi segaseks, sest tulemus oli suhteliselt mõttetu. Kokkuvõtteks oli tegemist pigem negatiivse kogemusega.
 +
  
 
Kristjan Karmo rääkis teemal "Testimine ja tarkvarakvaliteet". Väike tutvustus iseendast ja Karmo alustas loengut müütidest. Igati mõistetav, sest on tekkinud üldlevinud arusaam, et testimine on igav, seda võib teha igaüks ja et tegemist on algajate arendajate ning läbikukkunud pogrammeerijate tööga. Väga edukalt lõi Karmo eemale antud väited ja kindlasti muutis arusaama selles osas nii mõnegi tudengi seas, kaasa arvatud minu enda. Kuna ta oli ise testija, oskas oma omast käest väga veenvalt ja hästi välja tuua ameti erinevaid plussid ning miinused , eeldused ja näited elust enesest.
 
Kristjan Karmo rääkis teemal "Testimine ja tarkvarakvaliteet". Väike tutvustus iseendast ja Karmo alustas loengut müütidest. Igati mõistetav, sest on tekkinud üldlevinud arusaam, et testimine on igav, seda võib teha igaüks ja et tegemist on algajate arendajate ning läbikukkunud pogrammeerijate tööga. Väga edukalt lõi Karmo eemale antud väited ja kindlasti muutis arusaama selles osas nii mõnegi tudengi seas, kaasa arvatud minu enda. Kuna ta oli ise testija, oskas oma omast käest väga veenvalt ja hästi välja tuua ameti erinevaid plussid ning miinused , eeldused ja näited elust enesest.
 +
  
 
Siim Vene oli viimane esineja, ühtlasi parim esineja, kes töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas infotehnoloogia talitluse juhina. Ta tõesti oskas publikuga suhelda, seda aktiivselt ja omapäraselt – teda tõepoolest oli huvitav kuulata. Puutusime kokku sealse haigla töökorraldusega, tehnoloogia vajalikkusest meditsiinis ja tema tegemistest haiglas. Hiljuti hakati kasutama tahvelarvuteid, mis hõlbustab arstide tööd, vähendades paberitööd ja ligipääsu informatsioonile kas või sööklast. Loengu ajal selgus, et Vene on korraliku panuse pannud haigla infotehnoloogia valdkonna edendamiseks.
 
Siim Vene oli viimane esineja, ühtlasi parim esineja, kes töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas infotehnoloogia talitluse juhina. Ta tõesti oskas publikuga suhelda, seda aktiivselt ja omapäraselt – teda tõepoolest oli huvitav kuulata. Puutusime kokku sealse haigla töökorraldusega, tehnoloogia vajalikkusest meditsiinis ja tema tegemistest haiglas. Hiljuti hakati kasutama tahvelarvuteid, mis hõlbustab arstide tööd, vähendades paberitööd ja ligipääsu informatsioonile kas või sööklast. Loengu ajal selgus, et Vene on korraliku panuse pannud haigla infotehnoloogia valdkonna edendamiseks.
 +
  
 
Tegemist oli tõepoolest informatiivse ja motiveeriva kursusega – õige ainevalik alustamaks just kooliteed alustanud infotehnoloogiat õpetavas koolis. Kursuse eesmärk kui selline, milleks oli anda ülevaade Eesti kõrgharidussüsteemist, ITK akadeemilisest struktuurist, õppekavadest, õppevormidest, hindamissüsteemist ja õppematerjali kasutamisest. Samuti mille põhirõhk oli kohtumistel esindajatega erinevatest IKT-rakendusvaldkondadest ning sektoritest, avardamaks maailmapilti infotehnoloogia kohast kaasaja- ja tulevikuühiskonnas, motiveerimaks õpinguid ja andmaks selgemat ettekujutust tulevaset tööst, täitis igati oma eesmärki. Just kokkupuude erinevate inimestega, nende jagatud kogemustega, nende elust-enesest näidetega ja soovitustega ning nõuannetega, oli kursuse eesmärkide täitmise võti.
 
Tegemist oli tõepoolest informatiivse ja motiveeriva kursusega – õige ainevalik alustamaks just kooliteed alustanud infotehnoloogiat õpetavas koolis. Kursuse eesmärk kui selline, milleks oli anda ülevaade Eesti kõrgharidussüsteemist, ITK akadeemilisest struktuurist, õppekavadest, õppevormidest, hindamissüsteemist ja õppematerjali kasutamisest. Samuti mille põhirõhk oli kohtumistel esindajatega erinevatest IKT-rakendusvaldkondadest ning sektoritest, avardamaks maailmapilti infotehnoloogia kohast kaasaja- ja tulevikuühiskonnas, motiveerimaks õpinguid ja andmaks selgemat ettekujutust tulevaset tööst, täitis igati oma eesmärki. Just kokkupuude erinevate inimestega, nende jagatud kogemustega, nende elust-enesest näidetega ja soovitustega ning nõuannetega, oli kursuse eesmärkide täitmise võti.

Revision as of 10:51, 31 October 2012

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Mida kujutas endast sügissemestri aine "Õpingukorraldus ja erialatutvustus"? Nagu näha, koosneb aine nimetus kahest erinevast osast. Kursuse esimene loeng keskenduski selle esimesele poolele, ehk läbi viidi infotund. Enne ametliku õppeaasta algust algust viidi meid, emaskursuslasi, kurssi õppekorralduse ja sisekorra tutvustamisega, mida viisid läbi õppeosakonna juhataja Inga Vau, õppejõud Indrek Rokk ja haridustehnoloog – multimeedia spetsialist Marko Puusaar. Samuti võttis sõna üliõpilasesindus, kes andis lühikese ülevaate oma tegemistest. Ülejäänud loengud keskendusid erialatutvustele, mille käigus puutusime kokku mitmete huvitavate ja vahel mitte nii huvitavate inimestega. Kuna igas loengus võtsid sõna erinevad inimesed, siis taoline üksluisus loengutes, millega sageli võib kokku puutuda, oli välistatud – igasse loengusse sai väikese põnevusega mindud, sest igas loengus ootas ees keegi uus esineja, kavas midagi uut ja põnevat rääkida, tuginedes suuresti tema elukutsele ning kogemustele.


Esimene erialatutvuse loeng sai alguse Peeter Uustal ja Peeter Raielo teemast "Helpdesk". Mõlemad Peetrid töötasid asutuses Skype ning nagu loengu teemast võib järeldada, töötasid mehed helpdeskis. Kuna tegemist on tööga kasutajatoes, siis tehti selgeks kuidas ja kuidas mitte tuleks kliendiga suhelda, eeldustest ja probleemidest töötamisel helpdeskis, mida kõike ilmestas üsnagi humoorikas näide video näol. Oli selgelt näha, et meestele meeldis millega ja kus nad elatist teenivad. Eriti jäi silma Uustali entusiasm kogu loengu vältel, mis saavutus kõigi esinejate seast ühe parima kontakti publikuga selle kursuse jooksul.


Teine külalisesineja, Janika Liiv, rääkis subjektiivselt programmeerimisest, stereotüüpidest ja kogukonnast. Õppides ise süsteemide administratsiooni, omades tegelikult minimaalset huvi programmeerimise vastu, oli see üks vähim huvitavamaid teemasid. Kuid tore oli see, et sisse oli toodud taoline esineja, kes oli võimeline motiveerima neid vähemuses olevaid naissoost tudengeid ja tudengeid kõiki, kes olid valinud tee infotehnoloogia suunas omades selles valdkonnas minimaalseid või sootuks mitte mingisuguseid teadmisi. Presentatsioon ise keskendes eelkõige programmeerimiskeelele Ruby, millest sai alguse Janika karjäär ja tema püüdlustest edendada programmerimist naiste seas.


"Karma" – loeng Martin Paljaku poolt – freelancer ja iseõppija. Peamised teadmised on tulnud ise õppides ja läbi töökogemuste, omades mitte mingisugust kõrgharidust. Peamiselt rääkis mida tähendab olla freelancer ning selle ameti positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, kuidas selles alas läbi lüüa ning valmisolekust kiiretest muutustest infotehnoloogias. Presentatsioon omas rohkesti erinevaid näiteid, millest tulenevalt oli küllaltki huvitav jälgida, kuid Paljak esinejana tundus olevat kohati ebakindel publiku ees, mis omakorda tekitas endal ebamugavust.


Infotehnoloogia tööturust rääkis Andres Septer. Tegemist oli üsna huvitava ja praktilise teemaga. Saime teada Septeri isiklikust töökogemusest ja tööturust endast, et kuidas see töötab ja kuidas seal läbi lüüa, arvestades fakti, et Eestis on kitsas tööturg. Samuti viskas Septer paar näpunäidet tööturule astumisest, sest nagu teada, on algul tegemist niiöelda nõiaringiga: et tööd saada, nõutakse töökogemust, kuid samas kogemus ise eeldab tööd ennast. Oleks võinud vähem ülistada Linuxit, muus osas oli meeldiv loeng.


Firmast Ignite rääkisid Dea Oja, Mihhail Lapuškin, Stanislav Vasilyev ja Rene Katsev. Ütleks kohe otse välja, et ei meeldinud. Ärritav oli see, et juhataja kui selline, pidi lugema oma firma kohta käiva info otse paberilt maha ning ei suutnud seda oma sõnadega edasi anda. Üldiselt käis üks räige promomine ning oma firma ülistamine. Mängude eesmärk jäi segaseks, sest tulemus oli suhteliselt mõttetu. Kokkuvõtteks oli tegemist pigem negatiivse kogemusega.


Kristjan Karmo rääkis teemal "Testimine ja tarkvarakvaliteet". Väike tutvustus iseendast ja Karmo alustas loengut müütidest. Igati mõistetav, sest on tekkinud üldlevinud arusaam, et testimine on igav, seda võib teha igaüks ja et tegemist on algajate arendajate ning läbikukkunud pogrammeerijate tööga. Väga edukalt lõi Karmo eemale antud väited ja kindlasti muutis arusaama selles osas nii mõnegi tudengi seas, kaasa arvatud minu enda. Kuna ta oli ise testija, oskas oma omast käest väga veenvalt ja hästi välja tuua ameti erinevaid plussid ning miinused , eeldused ja näited elust enesest.


Siim Vene oli viimane esineja, ühtlasi parim esineja, kes töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas infotehnoloogia talitluse juhina. Ta tõesti oskas publikuga suhelda, seda aktiivselt ja omapäraselt – teda tõepoolest oli huvitav kuulata. Puutusime kokku sealse haigla töökorraldusega, tehnoloogia vajalikkusest meditsiinis ja tema tegemistest haiglas. Hiljuti hakati kasutama tahvelarvuteid, mis hõlbustab arstide tööd, vähendades paberitööd ja ligipääsu informatsioonile kas või sööklast. Loengu ajal selgus, et Vene on korraliku panuse pannud haigla infotehnoloogia valdkonna edendamiseks.


Tegemist oli tõepoolest informatiivse ja motiveeriva kursusega – õige ainevalik alustamaks just kooliteed alustanud infotehnoloogiat õpetavas koolis. Kursuse eesmärk kui selline, milleks oli anda ülevaade Eesti kõrgharidussüsteemist, ITK akadeemilisest struktuurist, õppekavadest, õppevormidest, hindamissüsteemist ja õppematerjali kasutamisest. Samuti mille põhirõhk oli kohtumistel esindajatega erinevatest IKT-rakendusvaldkondadest ning sektoritest, avardamaks maailmapilti infotehnoloogia kohast kaasaja- ja tulevikuühiskonnas, motiveerimaks õpinguid ja andmaks selgemat ettekujutust tulevaset tööst, täitis igati oma eesmärki. Just kokkupuude erinevate inimestega, nende jagatud kogemustega, nende elust-enesest näidetega ja soovitustega ning nõuannetega, oli kursuse eesmärkide täitmise võti.

Pages in category "Erialatutvustus 2012"

The following 124 pages are in this category, out of 124 total.