Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine

From ICO wiki
Revision as of 20:59, 28 August 2016 by Edmund (talk | contribs) (→‎Laborid)
Jump to navigationJump to search

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine õppeaine leht

Õppejõud:

Edmund Laugasson (edmund.laugasson@itcollege.ee)

Ruum 516 (5.korrus)
sisetelefon 842
telefon 6285842


ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta kuna: Kui teed ainet järele ja ei deklareeri, siis sa ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus, kuht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid (kontrolltööd, eksamid jne on siit lehelt viidatud)

Sissejuhatus

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi paigaldamist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste seadistamist.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse oskused ühe konkreetse süsteemi abil, milleks on Ubuntu Linux Server.


Aines on pandud suurt rõhku praktilisele tööle.


Aine läbinud õppur teab:

 • Operatsioonisüsteemide administreerimise põhialuseid

Aine läbinud õppur oskab:

 • Hallata kasutajaid ja gruppe Linux laadsetest süstemides
 • Töötada failide ja kataloogidega (varundada, seada õiguseid)
 • Hallata ja paigaldada tarkvara Ubuntu Linux Server keskkonnas (ja teistes Debiani-põhistes distributsioonides)
 • Hallata Linux käsurea abil servereid
 • Hallata Linux serverite kettaid (luua, muuta kettajagusid ja saalealasid)
 • Suudab leida üles programmide konfiguratsioonifailid ja logifailid, ning lahendada lihtsamaid probleeme, mis süsteemide halduses igapäevaselt esile kerkivad


Ainekaart


Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine aine arutelu

Tähtajad päevaõppele 2016 Sügis

01.11.2016 - Referaadi teema esitamine õppejõule

07.12.2016 - Eelkontrolltöö neile, kel laborid on kaitstud (praktikumi ajal)

07.12.2016 23:59 - Referaat on esitatud (tagasiside ja parandused viimasel semestri nädalal)

14.12.2016 - Laborid kaitstud

14.12.2016 - Kontrolltöö (praktikumi ajal)

 ??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???

 ??.01.2017 - Eksam ruumis ???

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Tähtajad kaugõppele 2016 Sügis

?? - Eelkontrolltöö neile, kellel laborid on kaitstud

?? - Referaadi teema esitamine/kinnitamine

?? - Laborid kaitstud

?? - Kontrolltöö (praktikumi ajal)

?? - Referaat on esitatud

??.01.2017 - Järelkontrolltöö (+ kordamine) ruumis ???

??.01.2017 - Järelkontrolltöö võimalus + Eksam ruumis ???

Kõik kuupäevad on kaasa arvatud

Päevaõppe tundide kava ning materjalid 2016

Salvestused tulevad tagantjärele. Materjalid leitavad siit.

Küsi asju, mis loengus segaseks jäid: vestlusgrupp Telegrammis (programmi koduleht | programmist täpsemalt)

Loeng 0 ja 1

29. august 2016

Loeng 0: Õppeaine sissejuhatus ODF | PDF

Loeng 1: Operatsioonisüsteem ODF | PDF

Kodulugemine kogu kursuse ajal: Anto Veldre Tigu jutud veebis ja PDF-ina

Kodutöö : Codecademy käsurea algõpe (haakub väga OSADMIN teemadega)

Loeng 2

05. september 2016 Loeng 2: [ODF] | [PDF]

Loeng 3

12. september 2016 Loeng 3: [ODF] | [PDF]

Loeng 4

19. september 2016 Loeng 4: [ODF] | [PDF]

Loeng 5

26. september 2016 Loeng 5: [ODF] | [PDF]

Loeng 6

03. oktoober 2016 Loeng 6: [ODF] | [PDF]

Loeng 7

10. oktoober 2016 Loeng 7: [ODF] | [PDF]

Loeng 8

17. oktoober 2016 Loeng 8: [ODF] | [PDF]

Loeng 9

24. oktoober 2016 Loeng 9: [ODF] | [PDF]

Loeng 10

31. oktoober 2016 Loeng 10: [ODF] | [PDF]

Loeng 11

07. november 2016 Loeng 11: [ODF] | [PDF]

Loeng 12

14. november 2016 Loeng 12: [ODF] | [PDF]

Loeng 13

21. november 2016 Loeng 13: [ODF] | [PDF]

Loeng 14

28. november 2016 Loeng 14: [ODF] | [PDF]

Loeng 15

05. detsember 2016 Loeng 15: [ODF] | [PDF]

Loeng 16

12. detsember 2016 Loeng 16: [ODF] | [PDF]

Kaugõppe sessioonide kava ning materjalid 2016

Salvestused tulevad tagantjärele. Materjalid leitavad siit.

Septembri sessioon

23. september 2016 ruum 219 loeng: [ODF] | [PDF]

Oktoobri sessioon

Praktikumid:
R 07.10.2016 14.00-15.30 ruum 410
R 07.10.2016 16.00-17.30 ruum 410

Novembri esimene sessioon

Novembri teine sessioon

Detsembri sessioon

Laborid

Keskkonna loomine

 • Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox abil
  • RAM 512MB
  • HDD dynamically allocated 8GB
  • 2 Võrgukaarti NIC1 - NAT (eth0 - Ubuntus) ja NIC2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus)
  • Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200).
auto eth1
iface eth1 inet static
 address 192.168.56.200
 netmask 255.255.255.0
 • Paigaldage openssh server, kui te seda serveri paigalduse käigus ei teinud:
  • uuendada pakettide nimekiri
  • otsida SSH serveriga seotud paketid (sh SSH'ga seotud blacklist paketid)

Ubuntu Server LTS ISO (64-bit) üldaadress http://releases.ubuntu.com/ - valida sealt uusim LTS-versioon ja seejärel 64-bit PC (AMD64) server install image.

Ubuntu Server 16.04.x LTS ISO (64-bit) üldaadress: http://releases.ubuntu.com/xenial/
ISO: http://releases.ubuntu.com/xenial/ubuntu-16.04.1-server-amd64.iso
Enne kasutamist veendu allalaaditud ISO-faili terviklikkuses: kontrollsumma kontrollimise juhis

Alates 2014. aasta sügissemestrist kasutame laborite teostamiseks virtuaallaborite keskkonda e-lab | i-tee.

Labor 1

Laborite lühispikker mõistekaardi vormingus. Mõistekaarditarkvara: Freeplane (edasiarendus FreeMind'ist).

Abiks laborite vormistamisel:
Linux cheatsheet Unix/Linux Command Reference by FOSSwire originaal | koopia

Labor1 näiteküsimused

Töö kasutajatega

3p Töö kasutajatega näiteküsimused

Töö failidega

5pTöö failidega näiteküsimused

Protsessid ja keskkonnamuutujad

4p Näiteküsimused protsesside kohta:

Näiteküsimused 1

Näiteküsimused 2

 • Käivitage programm top taustal.
 • Suunake töötavate protsesside nimekiri faili ps.txt
 • Suunake töötavate tööde nimekiri faili jobs.txt
 • Saatke esimesele tööle term signaal protsessi numbri alusel
 • Käivitage tekstiredaktor nano ja suruge see taustale
 • Sulgege töö (nano oma) signaaliga TERM
 • Käivitage korraldus cowsay või /usr/games/cowsay (kui games pole PATH muutujas). Cowsay sisend võtke failist /etc/issue ja väljund suunake faili /var/tmp/say.txt
 • Käivitage korraldus cowsay ja võtke sisend failist /var/tmp/say.txt ning suunake väljund programmi less sisendisse


 • Küsimused
  • Mis vahe on KILL ja TERM signaalil?
  • Miks ei ole mõistlik mõnda teenust, näiteks andmebaasiteenus sulgeda KILL signaali abil?
  • Mis juhtub protsessiga, mis saab signaali, mida ta ei töötle (signaali handler programmi pole)?
  • Selgitage, mida hoitakse keskkonnamuutujas PATH?

Tarkvara haldamine

3p Tarkvarahalduse näiteküsimused

Labor 2

Näidisülesanne ketaste kasutamise ja saaleala kohta

Ketaste kasutamine

7p

Saaleala

3p

Kontrolltööd

2015

Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2015

Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2015

Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2015

Päevaõppe järeltöö Sügis 2015

2014

Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2014

Päevaõppe kontrolltöö Sügis 2014

Päevaõppe eelkontrolltöö Sügis 2014

Kaugõppe eelkontrolltöö Sügis 2014

2013

Päevaõppe kontrolltöö 1 Sügis 2013

Päevaõppe kontrolltöö 2 Sügis 2013

Kaugõppe kontrolltöö Sügis 2013

Päevaõppe eelkontrolltöö 1 Sügis 2013

Päevaõppe eelkontrolltöö 2 Sügis 2013

Lahendatud kontrolltöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin

Varasemad

Kaugõppe kontrolltöö 14.12.2013

Päevaõppe kontrolltöö 20.12.2012

Päevaõppe kontrolltöö 17.12.2012

Kaugõppe kontrolltöö 16.12.2012

Eelkontrolltöö kaugõppele 1

Sügis 2012 - eelkontrolltöö 1

Sügis 2012 - eelkontrolltöö 2

Proovikontrolltöö1

Proovikontrolltöö2

Proovikontrolltöö2.2 - 30.11.2011

Kontrolltöö - 12.12.2011

Kontrolltöö - 14.12.2011

Kontrolltöö - 18.12.2011

Eksamid

Suuline osa:

Eksamiküsimused (parandatud)

Osadmin eksami lisaküsimused << iga teema kohta mõningad küsimused, mille jaoks tasub eksamil valmis olla

Praktiline osa:

Kaugõppe eksam 2016

Päevaõppe eksam 2016

Päevaõppe eksam 07.01.2015

Kaugõppe eksam 10.01.2014

Päevaõppe eksam 03.01.2014

Päevaõppe eksam - 09.01.2012

Lahendatud eksamitöö näidis. AK21 Deniss Krajuhhin

Lisapunkte saab

 • Eduka osalemise eest üritusel Intensiivõppe nädal
 • Foorumites algajate aitamise eest
 • Kuutõrvajas kirjutamise eest
 • Pingviini vikis kirjutamise eest
 • LUG üritusel ettekande tegemise eest

Viki artikkel

Tutvuge materjaliga: Põhilised vead viki artiklites

PS: Need ülaltoodud vead korduvad aastast aastasse ja antud materjaliga tuleks kindlasti tutvuda. Artiklite kirjutamine on üks ettevalmistus lõputöö tegemiseks ja on soovitatav sellesse väga tõsiselt suhtuda.

Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 Sügis

Operatsioonisüsteemide referaadid 2011 kevad‎

Operatsioonisüsteemide referaadid 2012 Sügis‎

Operatsioonisüsteemide referaadid 2013 Sügis‎

 • Teema valib tudeng ning saadab selle info õppejõule kloodus[at]itcollege.ee
 • Õppejõud kinnitab teema
 • Artikkel tuleb esitada EIK vikisse
 • Kui artikkel on valmis, siis tuleb sellest õppejõule teada anda (et saaks tagasisidet anda ja hinnata)

Osadmin referaadi teemad 2014 aasta sügissemestril

Operatsioonisüsteemide referaadid 2015 Sügis‎

Lingid

Debian Administrator's Handbook - sobiv lugemisvara neile, kes soovivad kursuse iseseisvalt omandada

Tigu lahkamas

Kuutõrvaja - Suurepärane koht alustamiseks ja ka jätkamiseks

I363 - IT infrastruktuuri teenused - Antud ainele järgnevas aines esitatud kodutööd ja laborid

UNIX perekonna ajalugu

Varasemad õppematerjalid

Aastate kaupa:

2015. aasta materjalid

2014. aasta materjalid

2013. aasta materjalid

2012. aasta materjalid

2011. aasta materjalid

Siit allpoolt saate lugeda aines varem esitatud referaate

Pages in category "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

The following 200 pages are in this category, out of 435 total.

(previous page) (next page)
(previous page) (next page)